Eldre skal få en trygg alderdom

Det er avgjørende at vi nå utvikler og forbedrer hjemmetjenestene.

Publisert Publisert

MÅ BLI BEDRE: Antall eldre over 90 år øker med 20 prosent de nærmeste fire årene. Vi må gjøre mer for å jobbe smartere, skriver byråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF). Foto: BERGENS TIDENDE

Debattinnlegg

  • Vigdis Anita Gåskjenn
    Byråd for helse og omsorg (KrF)
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I løpet av sommeren har det i BTs debattspalte vært stort engasjement for eldreomsorgen i Bergen.

Gjennom alle mine møter med brukere, pårørende, ansatte, ledere, tillitsvalgte og frivillige blir jeg inspirert og utfordret til å jobbe videre med utviklingen av eldreomsorgen i Bergen.

Selv om vi har en ambisiøs plan for sykehjemsutbygging, trenger vi flere sykehjemsplasser. Dommen fra lagmannsretten tilsier rask byggestart for Sandsli sykehjem, og sammen med Siljuslåtten sykehjem vil dette gjøre stor forskjell på sikt. Det jobbes også målrettet for å få på plass enda flere sykehjemsplasser i tråd med økende behov.

Det er avgjørende at vi nå utvikler og forbedrer hjemmetjenestene. Jeg har møtt mange engasjerte ansatte, og gleder meg til innspillskonferanse til plan for hjemmetjenestene i slutten av august. Å ha tett involvering av tillitsvalgte gjør også resultatet bedre for både brukere og ansatte.

Les også

Vi vet aldri når hjemmesykepleien kommer

Antall eldre over 90 år øker med 20 prosent de nærmeste fire årene. Samtidig går andelen yrkesaktive ned. Det vil gi lavere tilgang på arbeidskraft og flere pleietrengende. Heldigvis blir eldre friskere, og flere får muligheten til å leve selvstendige liv gjennom ny omsorgsteknologi og hverdagsrehabilitering. Vi må gjøre mer for å jobbe smartere.

Vi må organisere oss på måter som gir mest mulig omsorg for pengene. Vi må ha god informasjonsflyt for å kunne ta i bruk ansattes kunnskap og erfaringer. Når helsetjenestene tar i bruk ny teknologi eller organiseres på en ny måte, vil det komme utfordringer. Noen ganger må vi justere tempoet og tilpasse løsningene, men vi må fortsette det viktige arbeidet.

Både dagens og fremtidens eldre skal få en trygg og god alderdom i Bergen. Dette er ansvarlig, offensiv og fremtidsrettet politikk, og ikke støy til liten nytte slik Høyres Jana Midelfart Hoff skriver i BT 26. juli.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg