Feil av BT om avkriminalisering

Bruk og besittelse av narkotika skal ikke avkriminaliseres.

Publisert: Publisert:

FYLLE DAGENE: Det viktigste er å følge opp alle rusavhengige som har vært til behandling, gi dem en plass å bo og en jobb eller aktivitet å fylle dagene med, skriver Kjersti Toppe. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

Kjersti Toppe
Stortingsrepresentant for Senterpartiet, helsepolitisk talsperson

Bergens Tidende misforstår kraftig i sin leder om en ny rusreform (BT 18. september). Det er ikke sant at 134 av 169 representanter i det nye Stortinget kommer fra partier som ønsker å avkriminalisere rusmidler. Senterpartiet ønsker ikke dette.

For oss er det viktig at en ny ruspolitikk skal handle om alternativ til straff, at rusavhengige skal få behandling og hjelp i helsevesenet og god oppfølging. Men vi er tydelige på at bruk og besittelse av narkotika likevel ikke skal avkriminaliseres. For da vil man ta vekk muligheten politiet har for å gripe inn, for eksempel overfor ungdom, og forebygging vil bli lidende.

I 2012 behandlet Stortinget stortingsmeldingen om rusfeltet (Meld. St. 30 (2011-2012)). I den gikk et samlet storting inn for å kriminalisere bruk og besittelse av dopingmidler, også utenfor den organiserte idretten. Begrunnelsen var selvsagt ikke at Stortinget ønsket brukere av dopingmidler i fengsel eller å gi bøter. Begrunnelsen var at dette var nødvendig for å gi politiet mulighet til å forebygge og bekjempe dopingbruk.

Les også

BT mener: Tid for rusreform

Bergens Tidende mener også at ny regjering må innføre heroinassistert behandling. Jeg kunne ønske at BT i stedet kunne være pådriver for nye alternativer til LAR-behandling som kan hjelpe rusmisbrukere til å bli kvitt avhengigheten.

I Bergen pågår et stort forskningssamarbeid om bruk av langtidsvirkende naltrekson. Naltrekson blokkerer for morfinstoffer i kroppen slik at heroin, metadon og morfin ikke vil ha noen effekt.

Men det viktigste i en ny rusreform er faktisk ikke hvilke medikamenter som tilbys. Det viktigste er å følge opp alle rusavhengige som har vært til behandling, gi dem en plass å bo og en jobb eller aktivitet å fylle dagene med.

Så enkelt, men så viktig. Og så enormt store mangler. Så må alle gis forsvarlig helsehjelp. I dag lever en rusavhengig rundt 20 år kortere enn andre. En årsak kan være at mange er smittet med hepatitt C, uten at de blir tilbudt behandling.

En ny rusreform krever altså innsats på mange felt. Avkriminalisering er ikke blant dem.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg