Internett kan ikke erstatte DAB

DAB-nettene koster kringkasterne årlig det samme som FM-nettene, men gir publikum inntil åtte ganger så mange kanaler.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg