La strømmen bli i Norge

Lave kraftpriser har vært en særnorsk konkurransefordel. Nå vil den sittende regjeringen «selge ut» denne fordelen.

TIL UTLANDET: Kraftselskapene vil nå bygge egne kabler til utlandet, der strømprisen er høyere. Ingen benekter at det vil drive norske strømpriser opp, skriver innsender. Scanpix

Hogne Hognset
Medlem av Ap

Venstre har gitt Solberg-regjeringen flertall for at kraftselskapene kan bygge egne kabler til utlandet. Kraftselskapene ønsker, logisk nok, økte strømpriser i Norge, for det er her i landet 95 prosent av strømmen de produserer selges.

For å få prisen opp, vil selskapene bygge egne kabler til utlandet, først og fremst til Storbritannia. Prisene der er nemlig vel 70 prosent høyere. Ingen benekter at kabler til Storbritannia vil drive norske strømpriser opp. Diskusjonen går på hvor mye.

Statnett spiller på lag med kraftselskapene, og har allerede fått konsesjon av den sittende regjeringen for å bygge den første kabelen til Storbritannia. Den planlegges lagt i 2019/20. Endringen av energiloven, som Venstre sikret flertall for i fjor høst, har allerede utløst den første konsesjonssøknaden fra fire kraftselskaper, tre norske og ett svensk. De vil bygge sin egen kabel, også til Storbritannia.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil nekte konsesjon hvis de kommer i regjering. Hvis Solberg-regjeringen får fortsette, vil konsesjon bli gitt. Og «alle» er nå enige om at skal Solberg-regjeringen få fire nye år, så må Venstre over sperregrensen. En stemme til Venstre, er altså en stemme for høyere strømpris.

Les også

Varslet industridød: Energipolitikk er altfor viktig til å bli overlatt til kraftbransjen

Er det så galt, da? Er det ikke slik at vi sløser med strømmen her i landet? Det er nok mulig at både jeg og du kunne bli flinkere til å slå av lyset når vi går fra badet. Men hvis dette er et problem, kan regjeringen legge på elektrisitetsavgiften. Det svir akkurat like mye som om selve strømprisen går opp. Dessuten går de økte inntektene da rett i statskassen, og ikke innom kraftdirektørenes lønninger og bonusordninger.

Det negative ved at strømprisene går opp i Norge, er at vi da samtidig eksporterer konkurransekraft for alt norsk næringsliv. Historisk har lave kraftpriser vært en særnorsk konkurransefordel. Den har veid opp for mange naturgitte ulemper som store avstander, tøft klima, osv. Nå vil den sittende regjeringen «selge ut» denne fordelen, ved å la kraftselskapene få enda større innflytelse over energipolitikken.

Les også

Billig argumentasjon for billig strøm

Resultatet er svakere lønnsomhet i næringslivet, med tilsvarende lavere lønnsevne for bedriftene. Ansatte får regningen i form av redusert lønnsutvikling.

Alle ansatte i offentlig sektor får også smake effekten av økte strømpriser. All offentlig virksomhet har strømregninger – barnehager, skoler, sykehjem og sykehus. Går strømprisene i været, må det kuttes andre steder. Noe kan nok hentes på å redusere fysioterapi for eldre, eller ved å utsette innkjøp av nytt utstyr på et sykehus. Men det monner ikke. Til syvende og sist rammer økte strømpriser lønnsevnen også i offentlig sektor.

Men du har også en privat strømregning. Så derfor rammes du dobbelt av økende strømpriser, både på lønnsslippen og på din private strømregning.

Det er en måte å hindre at strømprisene skal nå britisk nivå: La Solberg-regjeringen få avløsning.

Skribenten har jobbet som spesialrådgiver i fagforbundet Industri Energi, vært leder for programstyret for Forskningsrådets «Gassmaks» og vært en av informasjonssjefene i Statoil i 10 år. Han er medlem av Arbeiderpartiet.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg