Frykter at Spelhaugen-stoppet aldri kommer

En mulig innsparing ved å kutte bybanestoppet i Spelhaugen kan fort bli spist opp av et dyrere depot i Løvstakken.

SPARER LITE: Når Bergen kommune nå med et pennestrøk fjerner endestoppet for bybanen til Fyllingsdalen, er det som å ta vekk et hjul på en bil for å spare ett dekk, skriver innsender. Fred Ivar Utsi Klemetsen

  • Mats A. Mastervik
    Arealplanlegger og prosjektstyrer, daglig leder Vill Urbanisme AS & Vill Plan AS

Jeg er bekymret for konsekvensene for byutviklingen i Fyllingsdalen etter at bystyret fjernet bybanestoppet på Spelhaugen. Som teknisk leder for arbeidet med reguleringsplanen for Bybanen til Fyllingsdalen, kjenner jeg godt til bakgrunnen for at løsningene i reguleringsplanen til slutt ble slik de ble.

Hvis Bergen vest i denne omgang kun får et stopp ved Oasen, slik bystyret vedtok 25. april, velger man å gå inn på en løsning som på reguleringsplanens detaljnivå ikke er utredet og vurdert.

Byggetrinnet mot vest handlet hele tiden om etablere en helt ny reiserute på tvers av Bergensdalen. Bybanen skulle knytte sammen bydeler, arbeidsplasser og boligområder uten å gå via sentrum.

Planene la opp til en reisetid mellom Spelhaugen og Haukeland universitetssjukehus på drøyt ti minutter. Det var aldri noe tvil om at banen skulle helt til Spelhaugen. Bakgrunnen for det var byutviklingen Bergen kommune ønsket å legge til rette for der.

Når Bergen kommune nå fjerner endestoppet med et pennestrøk, er det som å ta vekk et hjul på en bil for å spare ett dekk. Det er ikke forsvarlig, verken på kort eller lang sikt.

Les også

Bybanen tar eiendom fra flere borettslag – nå trekkes de for retten

En reguleringsplan legger til rette for en mulig bygging og utvikling, og det er ingen garanti for at det som er regulert blir bygget. Bergen har mange eksempler på akkurat det.

Utfordringen er ofte at det ble dyrere enn man først hadde tenkt og beregnet. Når pengene en dag kanskje kommer på bordet, er det kommet opp bedre ideer og andre løsninger som gjør reguleringsplanen utdatert. Dette er enhver utbyggers dilemma.

Problemet er at du vet hva du har, men du har aldri helt kontroll på hva du kan få til hvis du utsetter eller endrer planene.

Les også

Fra 2017: Slik skal Bybanen bygges til Fyllingsdalen

Ved Oasen var det mange ulike problemstillinger og utfordringer som til slutt gjorde at banen ble regulert slik den ble langs Oasens sørvegg.

Bybanen skal, så langt det lar seg gjøre, holde seg på bakken. Annen trafikk og infrastruktur skal tilpasse seg og legge til rette for at Bybanen kan komme fram. Men i vestlandsterrenget står det ofte et fjell i veien, eller det ligger en vei med regional eller nasjonal interesse som ikke kan krysses på samme plan. Da må det velges sekundære løsninger.

Stoppet ved Oasen ble i innledende faser tegnet på bakkenivå i Hjalmar Brantings veg. Men da man var klare på at Bybanen skulle ha sitt endestopp i Spelhaugen, måtte banen legges slik at den kunne passere over Folke Bernadottes vei i bro, for så å gå rett i tunnel under Skjenhaugane.

Knapt ti måneder etter at reguleringsplanen ble vedtatt i bystyret, er altså endeholdeplassen som Oasen-stoppet ble designet for strøket fra planene.

OASEN-TERMINAL: Modellillustrasjon som viser mulig utforming av terminalen ved Oasen, med videre trasé mot Spelhaugen. Sweco (Illustrasjon)

Bystyret mener at det kan spares 330 millioner kroner på å ikke bygge banen til Spelhaugen. Men hva er de egentlige besparelsene? Man må bygge depotet uansett. En mulig innsparing ved å kutte stoppet i Spelhaugen kan fort bli spist opp av et dyrere depot i Løvstakken.

I tillegg kommer de samfunnsøkonomiske kostnadene for byen ved mindre vekst og utvikling i Spelhaugen, samt eventuelle utsettelser i byggingen på grunn av omregulering. Denne typen kostnader ligger ikke inne i vurderingene.

Les også

1. juni øker bompengene i Bergen

Reguleringsplanen ble ikke utarbeidet for å kun bygge Bybanen til Oasen. Det var ikke vurdert som et mulig scenario. Det er for eksempel ikke gjort vurderinger av passasjergrunnlaget, for driften av banen, anleggsgjennomføringen, vending av vognene ved Oasen eller for tilknytning til ny depotplassering. Så langt jeg kan se, var det ikke forelagt skikkelig omtale av disse problemstillingene da bystyret tok stilling til saken.

Man kan spørre seg om det ikke er et demokratisk problem når løsninger arbeidet frem gjennom lange og omfattende reguleringsplanprosesser og konsekvensutredninger over natten blir erstattet uten at den nye løsningen har vært gjenstand for en skikkelig vurdering.

Les også

Vil bygge bybanedepot selv

Slik jeg vurderer det, er det å ikke bygge stoppet i Spelhaugen derfor i strid med planprogrammet og reguleringsplanens målsetning og intensjoner. Jeg er redd Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune nå tar en snarvei som på sikt kan bli et blindspor.

Da kan man fort ende med det som til slutt viser seg å være en dårligere løsning til en dyrere penge. Hvis banen ikke blir bygget ut med stopp i Spelhaugen i denne omgang, er jeg redd det aldri kommer. Jeg tenker med gru på hva scenarioet kan bli om 8–10 år.

Vi kan ende med et midlertidig endestopp ved Oasen som blir permanent. Situasjonen er at det henger en banestump i luften over Folke Bernadottes vei, som et symbol på manglende vilje til gjennomføring.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg