Det trengs mer enn frivillighet

Om strendene skal holdes ryddige året rundt, må regjeringen på banen.

Publisert: Publisert:

GODT, MEN...: Å plukke boss er både godt og deprimerende på samme tid, skriver innsender.

Debattinnlegg

Daniel Prestø-Økland
Lokallagsleder Bergen MDG

«Marin forsøpling er alle sitt ansvar», skriver stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) i BT 22. mai. Hun fremhever viktigheten av frivillig innsats mot forsøpling, og viser til at regjeringen øker støtten til strandrydding. I Miljøpartiet De Grønne (MDG) setter vi også stor pris på det frivillige arbeidet, samtidig som vi forventer at regjeringen gjør mye mer for å hindre forsøplingen.

Å plukke boss er både godt og deprimerende på samme tid. Det er godt å stå igjen med håndfast bevis på hvor mye man har fjernet fra naturen, men det er deprimerende å se alt som må bli liggende igjen. For eksempel de mange millioner små plastpartikler som fingrene ikke får opp av jorden, de store mengdene som ligger under bakken og under vann, og de mange stedene som ikke ryddes fordi frivillige ikke kan komme til.

I BT 13. mai kunne vi lese om familien Lauvvik som ordnet seg med en 3,5 tonns gravemaskin for å rydde en øy i Fjell. I likhet med Eskeland vil jeg kalle dem for helter, men i motsetning til stortingsrepresentanten tolker jeg dette som et tegn på at omfanget av forurensningen er så enormt at det blir feil å overlate oppryddingen til de frivillige.

På Stortinget har vi lagt frem en omfattende pakke med tiltak om alt fra økt pant på flasker og bokser til en landsomfattende og permanent belønningsordning, der fiskere kan få betalt for å levere inn marint avfall. Disse forslagene ble stemt ned av regjeringspartiene. Nylig har MDG også foreslått forbud mot engangsartikler av plast og å fjerne gummigranulater fra kunstgressbaner. Vi forventer en mer positiv holdning fra regjeringspartiene når disse sakene skal stemmes over.

At frivillig arbeid står sterkt i Norge, skal vi alle være glade for. Vi må likevel erkjenne at frivilligheten her som på andre områder har sine begrensninger. Det er på Strandryddedagen først og fremst det synlige og lett tilgjengelige bosset som plukkes. På alle andre dager er det ingen vei utenom at offentlige myndigheter tar større ansvar, og at regjeringen må på banen om strendene skal holdes ryddige året rundt.

Ikke alle frivillige kan stille med gravemaskin.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg