Skolen må bruke mobilen

Som lærerstudenter er vi forskrekket over angsten for mobil i norsk skole.

Publisert: Publisert:

FREMTIDSRETTET: Skoleelever i Frankrike har forbud mot mobilbruk i klasserommet, og et flertall av befolkningen i Norge mener vi bør innføre det samme. Tenk at en så stor del av den norske befolkningen er så lite fremtidsrettet, skriver kronikkforfatterne. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Sunniva Eline Hoddevik, Marte Ytreland, Line Undset, Oda Maria Nesheim, lærerstudenter i Bergen

Onsdag forrige uke fremmet Høyre et forslag om mobilfri skole i Bergen. Både NRK, VG og Bergens Tidende har den siste tiden publisert en rekke artikler som tar opp problemstillinger, utfordringer og erfaringer knyttet til mobilbruk i skolen. De skriver om ungdommer som er oppslukt av mobilen, lærere ved Ortun ungdomsskole som bruker mobilhotell i klassene, og om Hoeggen skole som var den første skolen i Trondheim som innførte mobilforbud.

Les også

Derfor dropper de digitale dingser

I høst innførte Frankrike et totalforbud mot mobilbruk i skolen. Norge har heldigvis ikke innført et nasjonalt forbud, men vi ser dessverre at skoler på eget initiativ forbyr det.

Debatten om mobilforbud er veldig svart-hvit, enten er man for eller så er man imot et forbud. I en studie utført av Siento Research mener tre av fire nordmenn at skolen bør være mobilfri. Tenk at en så stor del av den norske befolkningen er så lite fremtidsrettet.

I nåtidens digitale samfunn har mobilen en naturlig plass i hverdagen. Derfor bør skolen følge med i den digitale utviklingen, ikke ignorere den. Som lærerstudenter mener vi at inndraging av mobiler i skoletiden ikke er fremtidsrettet. Ved å ta fra elever mobiltelefonen hindrer man muligheter for læring og utvikling.

Skribentene Sunniva Eline Hoddevik, Marte Ytreland, Line Undset, Oda Maria Nesheim, alle lærerstudenter i Bergen. Foto: Privat

I læreplanverket kunnskapsløftet fra 2006 (LK06) ble det presentert fem grunnleggende ferdigheter som skal gå igjen i alle fag. En av dem er «digitale ferdigheter». På samme måte som elever skal lære å regne, lese og skrive, skal de også kunne bruke digitale verktøy.

Utdanningsdirektoratet beskriver digitale ferdigheter som å kunne både innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende, og å kunne kommunisere med andre i digitale omgivelser. Vi mener det er en selvfølge at dette ikke bare gjelder datamaskiner og nettbrett, men også mobiltelefonen. Hvordan forventes det at elevene skal utvikle digitale evner om man forbyr et sentralt verktøy?

Mobilen er et enkelt og lett tilgjengelig verktøy som kan fremme læring og motivasjon i alle fag. Med lærerens hjelp kan mobilen i større grad fremme utforsking og læring. Dette skriver Tobias Staaby, lektor ved Nordahl Grieg videregående skole i en kronikk publisert i NRK.

I klassen sin har han brukt flere forskjellige apper på mobil i undervisningen. Han sier at bildetjenesten Snapchat kan brukes til å lage bildefortellinger av dikt, og at ved bruk av appen Google Expeditions og Google Cardbord-briller så har man plutselig VR-briller.

Les også

PC-en hjalp Mathias å knekke skrivekoden

Ved bruk av andre apper som «WhatBird» og «Treslag» kan man artsbestemme både fugler og trær i naturfagsundervisningen. I musikktimene kan man lett stemme en gitar ved hjelp av «Pro Guitar Tuner», og i tillegg finnes det apper som kan ta opp og redigere lydopptak. Mobilen kan også brukes i kroppsøving som gps, skritteller, stoppeklokke og tidtaker. Lektor Staaby blir dermed et forbilde som inspirerer til å ta mobilen inn som en aktiv del av undervisningen.

Torgeir Waterhouse sier i et intervju med NRK at norske skoleelever går rundt med spesialutstyr skolene bare kunne drømme om å eie. De aller fleste har en mobil, den er lett tilgjengelig, og man har den stort sett med seg overalt. Det finnes uendelig med gratisapper lik dem vi har beskrevet over, som kan være en ressurs i undervisningen.

Elever må få muligheter til å utforske, bruke kreativiteten og lære gjennom mobilen i alle fag. I stedet for å forby mobilbruk, må lærere ta kontrollen og styre elevenes læring med støtte av mobilen som et verktøy.

Det digitale samfunnet er kommet for å bli, og det har ført med seg mange muligheter, men også utfordringer. Mobbing på nett, såkalt digital mobbing, er en av de store utfordringene skolen står overfor. I en elevundersøkelse gjennomført på grunnskole og videregående skole i 2012, sier 60.000 elever at de blir mobbet. Hele syv prosent sier at de blir utsatt for digital mobbing to til tre ganger i måneden. Elevundersøkelsen dokumenterer at denne formen for mobbing øker i takt med den digitale utviklingen.

Les også

Nå kjem den digitale barnehagen

På Øyer ungdomsskole i Oppland fylke har de forsøkt å løse denne utfordringen ved å forby mobilen. Rektor Stein Erik Uhlen sier til NRK at tiltaket har ført til mindre nettmobbing. Likevel stiller vi oss skeptisk til dette da vi ser at «mobbeplattformer», som blant annet Jodel, også brukes etter skoletid.

Uttalelser som «X er feit» og «Moren til x er MILF» er bare noen eksempler på alt det banale som skrives på slike apper. I visse områder har denne typen mobbing vært så brutal at Jodel er blitt stengt og saker er anmeldt.

Vi må huske at mobbing er et sosialt problem, ikke et teknologisk. Derfor er ikke løsningen å fjerne mobilen. Å forby mobiltelefonen i skolen vil kanskje føre til mindre nettmobbing i skoletiden, men betyr det at nettmobbing ikke skjer på hjemmebane. Mobbing blant elever er skolens ansvar, også når det skjer utenfor skolens område. Om man forbyr mobiltelefonen, så frasier man seg dette ansvaret.

I dagens samfunn er det viktig at skolen og lærerne tar tak i slike utfordringer og lærer elevene hvordan man skal og ikke skal oppføre seg på nett. Elevene fortjener å bli digitalt dannet.

Vi sier ikke at bruken av mobil ikke vil føre med seg utfordringer, for det vil det. Vi mener derimot at belønningen vil være verdt det.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg