Vi trenger en langtunnel i Åsane nord

De 8000 som bor i nordre Åsane får ingen bytrikk eller lokale fordeler av det de betaler inn.

NEGLISJERT: Politikerne sentralt og i bystyret har neglisjert Åsane nord bortimot fullstendig etter at E39 til Åsane senter sto ferdig på 1980-tallet, skriver innsender. Paul S. Amundsen (arkiv)

Terje Valen
Miljøaksjon Åsane

Den usosiale utvidelsen av bompengeordningen skyver den største belastningen for å redde miljøet over på de med minst ressurser. Særlig rammes de som får minst igjen for det i sine bydeler. Derfor er det på sin plass å blåse nytt liv i kampen for en lang tunnel på Riksveg E39 til Nordhordlandsbroen.

Miljøaksjon Åsane jobbet i årene 1989–1998 med å få veien til Nordhordlandsbroen i lang tunnel fra det sentrale Åsane inn på det som da het Norsk Vegplan 1998–2007. Vi fortsatte arbeidet frem mot rullering av planen for 2010-2019, og sammen med kommunene i Nordhordland og Bergen pluss Hordaland fylkeskommune lyktes vi. Det så da ut som vi kunne få oppleve at prosjektet ble utført før 2020. Men intet skjedde.

Da nåværende Norsk Transportplan (NTP 2018-2027) skulle vedtas, var prosjektet nesten falt ut, men heldigvis kan vi nå lese at tunnelen er nevnt. Forutsetningen for at det blir noe av, er utbyggingen delvis finansieres av bompenger. Det står også at det legges opp til oppstart i andre planperiode.

De nye bomstasjonene rammer spesielt de 8000 som bor i nordre Åsane. De får ingen bytrikk og ikke noen andre lokale fordeler av det de betaler inn, mens mesteparten av Åsanes og Ytre Sandvikens 40.000 innbyggere ikke rammes av de nye avgiftene når de skal til sitt bydelssenter.

Les også

Stiller spørsmål ved bybanebyggingen

Men i hele området er vi nå truet av forslag om å skrote Bybanen, som har vist seg å være helt sentral for byutvikling syd i Bergen. Banens reelle verdi for Fyllingsdalen er svært mye mindre enn den vil være for Åsane.

Det finnes ikke sammenhengende sykkelvei fra Åsane Nord til senterområdet i Åsane. Staten skal ikke finansiere en sykkelvei i området, mens den finansierer sykkelveier for rundt to milliarder kroner i Bergen sør og vest. Busstilbudet er skrantent, og trafikken på E39 er svært tung (25.000 biler i døgnet) og farlig.

Når det gjelder bybane- og veiprosjekter for Bergen syd og vest, har det siden 2005 til 2022 vært bygget for, eller skal bygges for vel 36 milliarder kroner. Åsane har kun fått Eikås-tunnelen til 600 millioner pluss en forlenging av E39 fra Åsane senter, forbi IKEA, til Vågsbotn og lokale tilpasninger, og en liten kilometer lokal vei til et nytt byggefelt ved BIRs gjenvinningsstasjon på Salhusveien. Her er og den eneste nye sykkelveien.

I virkeligheten har politikerne sentralt og i bystyret neglisjert bydelen bortimot fullstendig når det gjelder transport etter at E39 til Åsane senter sto ferdig på 1980-tallet. Lokalt føler mange at spesielt Åsane Nord er blitt et ingenmannsland.

Vi krever at tunnelen bygges som første del av prosjekt Ringveg Øst og at det arbeides for å fremskynde dette.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg