Kritisk i Bergensklinikken

Et enstemmig styre er takknemlig for jobben som Ole Hope gjør.

Publisert: Publisert:

FORSVARSSKRIFT: Styreleder Finn Konow Jellestad (til venstre) skriver at han har full tillit til administrerende direktør Ole Hope (til høyre). Bildet ble tatt på en pressekonferanse nylig. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Debattinnlegg

Finn Konow Jellestad
Styreleder i Bergensklinikkene

De siste ukene har det vært fremsatt en rekke påstander i pressen om Bergensklinikken. Noen av påstandene er spekulative, andre er direkte feil. Å hevde at et «helt fagmiljø vil raseres» fordi to personer er suspendert fra sine stillinger er en påstand uten rot i virkeligheten. Bergensklinikken har over 300 dyktige fagfolk som hver dag fortsetter å gi god behandling til pasientene våre.

At en hel organisasjon gjør «opprør» mot administrerende direktør Ole Hope, er også feil. Styret har den siste tiden fått henvendelser fra flere i organisasjonen som uttrykker støtte til styret, til administrerende direktør og til omorganiseringen. Disse medarbeiderne ønsker ikke å stå frem i pressen, fordi de ikke vil eskalere konflikten.

Les også

Bråket i Bergensklinikken: Ledere krever at Ole Hope går av

En annen feil som blir gjentatt er at administrerende direktør Ole Hope har besluttet Bergensklinikkens skjebne. Det har han ikke. Et enstemmig styre i stiftelsen, med undertegnede som leder, har besluttet en omorganisering i en organisasjon som står i en kritisk situasjon. Organisatoriske grep må skje fort. Problemene har ikke oppstått etter at Ole Hope tok over som direktør. De startet lenge før.

Alle som har opplevd en rask konsultasjon hos fastlegen eller en natt som korridorpasient på sykehus, vet at ressursene i helsevesenet er knappe. Sykehus og klinikker landet over bestreber seg på å hjelpe pasienter så godt de kan med de ressursene de har. Da må klinikkene ha oversikt over kostnader og inntekter. Den oversikten har manglet i Bergensklinikken. I mange år har utgiftene vært høyere enn inntektene.

Les også

Derfor ble Kari Lossius suspendert fra Bergensklinikken

Da Ole Hope tok over som administrerende direktør i 2017, fikk han i oppdrag av styret å få oversikt over inntekter og kostnader. Det var en krevende jobb.

Stiftelsen Bergensklinikkene hadde ingen styringssystemer på overordnet nivå. Organiseringen var kaotisk. Bedriften, med ca. 320 medarbeidere, hadde ca. 50 avdelinger i regnskapet. Det manglet dokumenterbare fordelingsnøkler for kostnader. Ingen kunne svare på hvordan inntektene ble fordelt. Et kuriøst resultat var at teknisk avdeling gikk med størst overskudd. Felles etablerte regnskapsrutiner fantes heller ikke. Det manglet rutiner og retningslinjer for løpende periodeavslutning og for rapportering av økonomisk status for fremtidige perioder. I tidligere års regnskaper ble det avdekket vesentlige feil som vi måtte korrigere ved årsavslutningen 2017, og som vil gi konsekvenser for regnskapene i fremtidige år.

I tillegg til at styringssystemer var gått ut på dato, var og er bygningene ikke oppgradert. En Sweco-rapport fra 2016, altså fra før Ole Hope overtok som direktør, anslo at etterslepet på vedlikehold av våre bygg i Skuteviken og på Hjellestad var totalt 80 millioner kroner. Behovet for renovering har vokst etter det.

Les også

Dette er Ole Hopes ryddejobb i Bergensklinikken

Det betyr at vi på sikt ikke kan fortsette behandling av pasienter i våre lokaler uten betydelige oppgraderinger. Men penger til nødvendige oppgraderinger finnes ikke. Alvoret i situasjonen er reelt. Og som en privat stiftelse kan vi ikke håpe på rause gaver i neste kommunale eller statlige budsjettbehandling. Våre inntekter kommer fra rammeavtalen med Helse Vest. Det må vi forholde oss til.

Vår administrerende direktør Ole Hope har, med støtte fra en dyktig administrativ ledelse, og ved nødvendig bruk av konsulenthjelp i en omstillingsfase, klart å komme til bunns i vår økonomiske situasjon. Dermed kan vi i styret ta stilling til hva vi skal gjøre for å redde stiftelsen.

Et enstemmig styre er takknemlig for jobben som Hope gjør, og vi står last og brast med ham i en utfordrende tid.

Samtidig er vi rystet over den hetsen som enkelte har satt i gang mot Hope for å avlede fra den faktiske situasjonen. En slik kampanje er ødeleggende for vår organisasjon og for det arbeidet som nå er i gang med å sikre Bergensklinikkens fremtid som et fremragende behandlingssted for pasienter med rusproblemer.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg