Trellevik har misforstått

Trellevik kan ikke ha lest rapporten jeg sikter til fra Riksrevisjonen særlig grundig.

ØDELEGGER NATUREN: Da tør det være åpenbart at vedtaket fra Kommunaldepartementet om å tillate bygging av veien, kun er mulig på grunn av styringssignaler fra regjeringen, skriver Hein Berdinesen. Hans Kristian Thorbjoernsen

Hein Berdinesen
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet

Ove Trellevik (H) imøtegår i BT 16. mars mine påstander i debattinnlegget «Regjeringen legger til rette for rasering av natur».

Det virker ikke som Trellevik har lest rapporten jeg sikter til særlig grundig. I den kommer det tydelig frem at flere fylkesmenn oppgir at de på grunn av «styringssignaler» fra regjeringen, er blitt langt mer tilbakeholdne med å fremme innsigelser. Dette viser også eksempelet med den planlagte omkjøringsveien på Karmøy, som jeg henviste til i innlegget mitt.

Alf-Robert Sommerbakk

Hvis en spørrerunde virkelig avdekker at Karmøy-saken kun handler om trasévalg og miljøkonsekvenser for Åkra sentrum, som Trellevik påstår, får jeg i høyeste grad bekreftet mine påstander. For dette er en vei som Fylkesmannen i Rogaland, Klima- og miljødepartementet, Fylkesrådmannen i Rogaland og mange andre har advart på det sterkeste
mot å bygge, nettopp på grunn av de nasjonale interessene i området.

Og samtlige innsigelser fra fagetatene sier at den samfunnsmessige nytten av å etablere veien ikke oppveier ulempen av miljø- og jordbruksødeleggelsene den vil medføre.

Da bør det være åpenbart at vedtaket fra Kommunaldepartementet om å tillate bygging av veien, kun er mulig på grunn av styringssignaler fra regjeringen.

Så jo, Trellevik, regjeringen har utvilsomt lagt til rette for rasering av natur i Norge.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg