Trellevik har misforstått

Trellevik kan ikke ha lest rapporten jeg sikter til fra Riksrevisjonen særlig grundig.

ØDELEGGER NATUREN: Da tør det være åpenbart at vedtaket fra Kommunaldepartementet om å tillate bygging av veien, kun er mulig på grunn av styringssignaler fra regjeringen, skriver Hein Berdinesen.

Hans Kristian Thorbjoernsen
  • Hein Berdinesen
    Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet

Ove Trellevik (H) imøtegår i BT 16. mars mine påstander i debattinnlegget «Regjeringen legger til rette for rasering av natur».

Det virker ikke som Trellevik har lest rapporten jeg sikter til særlig grundig. I den kommer det tydelig frem at flere fylkesmenn oppgir at de på grunn av «styringssignaler» fra regjeringen, er blitt langt mer tilbakeholdne med å fremme innsigelser. Dette viser også eksempelet med den planlagte omkjøringsveien på Karmøy, som jeg henviste til i innlegget mitt.

Alf-Robert Sommerbakk

Hvis en spørrerunde virkelig avdekker at Karmøy-saken kun handler om trasévalg og miljøkonsekvenser for Åkra sentrum, som Trellevik påstår, får jeg i høyeste grad bekreftet mine påstander. For dette er en vei som Fylkesmannen i Rogaland, Klima- og miljødepartementet, Fylkesrådmannen i Rogaland og mange andre har advart på det sterkeste
mot å bygge, nettopp på grunn av de nasjonale interessene i området.

Og samtlige innsigelser fra fagetatene sier at den samfunnsmessige nytten av å etablere veien ikke oppveier ulempen av miljø- og jordbruksødeleggelsene den vil medføre.

Da bør det være åpenbart at vedtaket fra Kommunaldepartementet om å tillate bygging av veien, kun er mulig på grunn av styringssignaler fra regjeringen.

Så jo, Trellevik, regjeringen har utvilsomt lagt til rette for rasering av natur i Norge.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg