Insekter er viktigere enn olje, tro det eller ei

DEBATT: Det kan se ut til at altfor mange har glemt å tenke på hvor maten og vannet kommer fra.

Publisert: Publisert:

FARLIG: Oppdeling av store sammenhengende habitater forringer verdien for planter og dyr, for eksempel fordi det ikke blir nok føde eller lang vei til nærmeste partner å formere seg med, skriver forskerne Gaute Velle og Marte Haave. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Gaute Velle
    Forsker i NORCE og professor ved Universitetet i Bergen
  • Marte Haave
    Forsker i NORCE

Endelig en gladnyhet for naturen på forsiden av BT, tenkte vi: «7000 mål byggeland må vike for klimamål og insekter».

Dessverre avslørte saken de ensidige holdningene som mange har når det gjelder menneskets bruk av naturen. Slike holdninger er dessverre alt for vanlige.

La oss slå det fast først som sist. Vi lever ikke av å utvikle områder til bebyggelse. Vi lever heller ikke av olje, aksjer, vannkraft, teknologi, skattepenger eller å bygge broer. Vi lever av mat og vann som kommer fra naturen. Mat og vann gir næring og byggesteiner som kroppen trenger for å vokse og fungere. For å holde seg frisk.

Det kan se ut til at altfor mange har glemt å tenke på hvor maten og vannet kommer fra. Dersom du var i tvil: alt vi trenger kommer fra naturen. Ingen natur – ingen mennesker.

Les også

Bakgrunn: 7000 mål byggeland må vike for klimamål og insekter

Så hva trenger naturen for å overleve og fungere? Naturen trenger urørte sammenhengende områder (habitater) der den kan vokse og formere seg. Naturen trenger rent vann, insekter, byttedyr og rovdyr, planter, nedbrytere, sopp og mikroorganismer. Kort sagt, den trenger naturmangfold og balanse i samspill.

Så hva skjer nå som antallet insektarter stuper? Nå som naturen er under konstant press for menneskelige utbygginger, og nå som klimaet løper løpsk?

«Skal bare bygge dette ene huset, det spiller vel ingen rolle» fnyser den første. «Bare tømme avfall helt nede på dypet i bunnen av fjorden» bortforklarer den andre.

Skal fremskrittet ofres på grunn av på grunn av et lite insekt eller en skogflekk, tordner utbyggere og alt for mange politikere. Problemet er at tusen kakebiter til sammen blir en diger kake. Som til sammen spiller en stor rolle for naturen.

Oppdeling av store sammenhengende habitater forringer verdien for planter og dyr, for eksempel fordi det ikke blir nok føde eller for lang vei til nærmeste partner å formere seg med. Samtidig kommer presset fra forurensning, overbeskatning, klimaendringer, sykdom og fremmede arter.

Til sammen truer oppdelingen og alle endringene hele balansen i naturen og grunnlaget for vår eksistens. Vi må slutte med denne bit-for-bit tankegangen, og vi må klare å holde to tanker i hodet samtidig.

Bærekraft og samfunnsutvikling må gå hånd i hånd. Arealendringer og oppdeling er den største trusselen mot biologisk mangfold. Det er derfor klokt og helt nødvendig å la byggeland vike for klimamål og insekter.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg