Det har blitt begått et angrep mot et stort fagmiljø, som det vil ta lang tid å bearbeide

Det som utspiller seg i Bergensklinikken er sterkt bekymringsverdig. Styret og administrerende direktør bør stikke fingeren i jorden og begynne å lytte.

Publisert:

FORENINGSLEDER: Arild Knutsen har selv vært til behandling ved Bergensklinikken. Han reagerer på hvordan Kari Lossius og Eva Løvaas blir behandlet. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Arild Knutsen
Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, og nylig utskrevet etter behandling ved Bergensklinikken.

Den faglige utviklingen som fagdirektør Kari Lossius har stått i bresjen for, har vært avgjørende for Bergens del – og for det øvrige rusfeltet som sådan.

Både Lossius og klinikksjef ved Hjellestadklinikken, Eva Karin Løvaas, er høyt ansette inspiratorer for et stort fagfelt. De er fanebærere for at behandlingstilbudet utvikler seg i takt med forståelsen for hva rusmiddelavhengighet innebærer.

Ved å utsette dem for suspensjoner og uttalelser i mediene, som samlet har gitt inntrykk av at de driver med svindel, har det blitt begått et angrep mot et stort fagmiljø – som det vil ta lang tid å bearbeide.

Det er således risiko for at behandlingsapparatet, som følge av dette, vil miste en enorm mengde uerstattelig, faglig og erfaringsbasert kompetanse.

Les også

Kari Lossius suspendert fra Bergensklinikken

Det Kari Lossius og Eva Karin Løvaas over lang tid har klart å kjempe seg frem til, er å sette pasienten i sentrum. Under deres ledelse har brukermedvirkningen blitt forsterket, mens «brukerstyring» har blitt et begrep. De skriver bøker, artikler og er ettertraktede foredragsholdere og kursledere. Dessuten har de begge utmerket seg som lyttende og åpne for nye ideer.

SUSPENDERT: Eva Løvaas og Kari Lossius får ikke lenger jobbe for Bergensklinikken. Foto: Jannica Luoto

Både Lossius og Løvaas er blant ekspertisen i landet som Helsedirektoratet ofte benytter til sine råd og utvalg.

Dessuten er de begge populære på det nasjonale rusfeltet, ikke minst blant brukerrepresentantene. De er faglige til fingerspissene, i sin kamp for å få en evidensbasert utforming av behandlingsapparatet, i stedet for en ideologisk.

Les også

Mener Lossius er ansvarlig for millionavvik

Behandlingsapparatet ble i sin tid bygget opp for å bistå politiet i å renske samfunnet for narkotikaforbrytere. I dag får rusavhengige pasientrettigheter under sine opphold hos spesialisthelsetjenesten. De gamle holdningene henger stadig igjen i veggene, og nå er det mye som vitner om en omkamp.

Det vil alltid være spenninger mellom de som mener pasientene må underkaste seg fagfolkene, og de som mener brukerne må få større innflytelse i behandlingen de tilbys.

Les også

– Vi kjemper for fagfeltet vårt

Roen i fagfeltet, som har eksistert over tid, og respekten de begge har opparbeidet seg, vitner om at de har klart å finne det rette balansepunktet for å kunne drifte gode behandlingstiltak.

Dersom Lossius og Løvaas ikke får komme tilbake i sine stillinger, er det liten grunn til å vente annet enn kraftig forringelse av fagmiljøet og helsetilbudet.

LEDELSEN: Forrige uke holdt styreleder Finn Kollow Jellestad og administerende direktør Ole Hope en pressekonferanse, hvor de forklarte årsaken til suspensjonene. Foto: Alice Bratshaug

Praksisen som styret og administrerende direktør i Bergensklinikkene har suspendert dem for, har oppstått som følge av mange års kamp for å tilpasse systemet til pasientenes beste. Dersom pasienter mister plassen og havner bakerst i behandlingskøen, som følge av en rusepisode, er sjansen for at det skal gå bra med dem langt mindre enn om behandlingsapparatet gir dem en ny sjanse.

Derfor er Hjellestadklinikken bemerkelsesverdig gode på å ta kontakt med dem som ryker ut, for å lose dem tilbake til døgnbehandlingen. Det er en enorm overgang i livet til en rusavhengig å kutte ut rusen, slippe tak i alt i livet og komme seg på institusjon. Motivasjon er en varierende ferskvare, og ambivalensen er vanskelig å takle alene.

Dette dreier seg om en gruppe som har opplevd at de fleste har gitt dem opp. Nettopp ved at behandlingsapparatet viser forståelse for situasjonen og gir dem en ny sjanse, opprettes en gjensidighet i samhandlingen – som er avgjørende for gode resultater.

Les også

Frykter administrasjonen i Bergensklinikken har snoket i pasientjournaler

Vi er mange som er bekymret for de øvrige ansatte i Bergensklinikkene, som ser hvordan deres ledere har blitt behandlet. Slik dette fremkommer i mediene, er det lite annet å si enn at det er hjerterått!

Det vitner om en urimelig rigiditet i forståelsen for hva døgnbehandling egentlig skal innebære og hvordan ressursene bør benyttes.

Dersom noen plutselig skal ha fått problemer med denne tilnærmingen og finansieringen av den, bør det inngås dialog mellom Helse Vest, Bergensklinikkene, helsemyndighetene og brukerorganisasjoner – snarere enn å henge ut de to lederne, slik det her er gjort. På den måten raseres et helt fagmiljø.

Jeg ser med gru på om slik tilnærming til høyt ansette ledere i helsevesenet skal kunne spre seg til andre helseregioner og andre helsefagmiljøer.

Det er dypt opprørende å lese at ansatte forteller om en oppstått fryktkultur og manglende tillit. Flere skal, ifølge Bergens Tidende, ha påpekt at dette startet da Ole Hope tok over som administrerende direktør for klinikken.

Mellomledere i Bergensklinikken har skrevet brev til styret, hvor de uttrykker mistillit mot omorganiseringen. Ikke minst mot måten den gjennomføres på.

Også Norsk Psykologforening har skrevet brev til styret, og uttrykt at måten dette blir gjennomført på har ført til en dyp tillitskrise i Bergensklinikkene.

I tillegg har Fellesorganisasjonen (FO) sendt inn en bekymringsmelding, hvor de gir uttrykk for at de ikke lenger har tillit til Hope og styret.

Om ikke det er nok, bør sannelig både styret og administrerende direktør stikke fingeren i jorden, og endelig begynne å lytte til klinikkens organiserte medarbeidere og deres støttespillere.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg