• MISFORSTÅTT: Det er ingenting i intensjonene med temaet som antyder at en vil disiplinere elevene til å bli høytpresterende, skriver innsenderne. FOTO: NTB SCANPIX (illustrasjonsfoto)

Fremtidens «idealelev» er en helt vanlig elev

Stress og press er et økende problem i skolen, derfor er fokuset i temaet «livsmestring» både etterlengtet og nødvendig.