Er Harald Tom Nesvik fiskens eller næringens mann?

Alle som er opptatt av villfisken, må passe på nå.

Publisert: Publisert:

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Debattinnlegg

Reidar Staalesen
Styremedlem, Arbeiderpartiet i Bergen

De siste ukene har vært preget av nylig avgått fiskeriminister Per Sandbergs kjærlighetsliv. Uten å gå for mye inn på den historien, der finnes det nok synspunkter andre steder. Allikevel ble det interessante uker for oss som er opptatt av forvaltning av fisken, kysten og havet.

Hva står igjen etter Sandberg som fiskeriminister? Her må man trekke frem trafikklyssystemet som hans viktigste verktøy, gitt for styring av havbruksnæringen. Dette systemet trer i kraft som planlagt fra 2019.

Sandberg har regjert som forventet, fra å uttale at villfisken skal styre veksten i oppdrettsnæringen til å tillate vekst i områder der havbruk gjør stort innhogg i villfiskbestander.

Da det ble klart at Sandberg skulle gå av, ble jeg lettet, men samtidig redd for hvem som skulle overta. Av kandidatene som har vært nevnt tidligere, hadde man noen som mente at villaksen var verd å ofre for vekst i oppdrettsnæringen. Kandidaten som til slutt ble valgt, Harald Tom Nesvik, kommer fra næringen selv.

At Frp velger Nesvik av disse to, er jeg glad for, men når man samme dag får nyheten om at Sølvtrans, selskapet som Nesvik kommer fra, er blitt tatt og har innrømmet ulovlig dumping av lusegift i rekefelt, våkner skepsisen for fult.

Les også

Les også: Ryktene om villaksen død er betydelig overdrevet

I sitt første intervju som fiskeriminister, ved nøkkelovertakelsen, var det lite annet enn vekst å høre fra Nesvik. Ikke et ord om utfordringene som har gitt kollaps i sjøaurebestander, laksebestander som er sterkt redusert og truet eller utfordringer rundt driften med åpne merder i oppdrettsindustrien. Disse problemstillingene ble tilsidesatt for vekst. Dette når man vet at den største utfordringen for vill laks og sjøaure kommer direkte fra dagens og fortidens driftsmåter i oppdrettsnæringen.

Jeg skulle ønske meg at vi kunne fått en fiskeriminister som snakket om mer enn fiskeindustriens sak, en som så helheten i forvaltning av villfisk som det viktigste styringsmiddelet for fiskeindustri. Det tror jeg dessverre ikke vi har fått i vår nye fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Han skal forholde seg til Frp sitt partiprogram. Det sier vekst i havbruksnæringen uten å nevne utfordringer som skal og må ordnes opp i før denne veksten kan komme.

Nettopp dette var også det vi hørte også i hans første intervju. Så her må alle brysomme laksefiskere, rekefiskere, «mørke motkrefter», forvaltning og beboere langs kysten passe på. For jeg er fremdeles redd for fremtiden til arvesølvet vårt – laksen og sjøauren.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg