Skjer det feil, får ingen vite det

Jo mindre innsyn og konsekvenser for ansatte i barnevernet, desto mer ansvarsløshet og maktmisbruk.

Publisert: Publisert:

RETTSSIKKERHET: Jeg er redd for at rettssikkerheten i barnevernet i Norge er for dårlig. Ingen blir holdt personlig ansvarlig for feil som blir gjort, og etater er på det meste urørbare, skriver innsender. Foto: Scanpix / 87469332

Debattinnlegg

Natalia Leltchouk
Bergen

Selvfølgelig er veldig mye av det som blir gjort i barnevernet godt og nødvendig. Problemet er at hvis det skjer feil, får ingen vite det. Derfor må samfunnet få innsyn i det barnevernstjenesten gjør. Da vil både godt arbeid og ikke så godt arbeid bli synlig, og spekulasjoner på begge sider forsvinne. Spesielt skylder vi barn og familier dette, og det må skje raskt, fordi barn vokser, voksne lever videre eller ikke, og hver dag teller.

Tolker, for eksempel, er ikke kulturkonsulenter og kan ikke si ifra også når de ser at misforståelser skjer på kulturell bakgrunn. Det er svært vanskelige avgjørelser tolker tar daglig, for mye av det som skjer i barnevernet handler til syvende og sist om liv og helse. Tolkene blir også tause vitner når lovbrudd skjer.

Jeg er redd for at rettssikkerheten i barnevernet i Norge er for dårlig. Ingen blir holdt personlig ansvarlig for feil som blir gjort, og etater er for det meste urørbare. De som ser hva som foregår i konkrete saker, har selvfølgelig absolutt taushetsplikt.

Les også

Jeg er en barnevernskriger

Man snakker om Fylkesnemnda som det høyeste kontrollorgan for barnevernet, men ikke alle saker når Fylkesnemnda. Man kan også klage til Fylkesmannen, men man må ha betydelige ressurser for å gjennomføre en slik klage, og det har ikke alle familier i en vanskelig situasjon. Ofte ønsker ikke advokater å ta saker mot barnevernet. Noen sier rett ut at man ikke vinner mot barnevernet, at saken er tapt på forhånd. Det har vært forfriskende å se at noen familier faktisk vant i retten mot barnevernet i det siste.

Det andre problemet er at det ikke er rom for feil i barnevernet i det hele tatt. Når psykolog Dag Nordanger sier: Ja, det blir gjort noen fei i barnevernet, men det meste er bra – høres det ut som: «Ja, broen falt ned og noen mennesker døde, fordi det ble gjort noen feil i kalkulasjonen, men det meste var utmerket». Feil i barnevernet følger barna livet ut, de følger familier i generasjoner. De kan lede til dødsfall, alvorlig kriminalitet, svikt, sykdom, vold, misbruk, med mer. Det får ikke skje feil i barnevernstjenesten, rett og slett.

Men så lenge samfunnet ikke har innsyn, og så lenge ingen blir stilt til ansvar, vil feil skje. Og jo mindre innsyn og konsekvenser, desto mer ansvarsløshet og maktmisbruk.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg