Nasjonale prøver er nødvendig

Vi kan ikke ha skolemyndigheter som famler i blinde.

OVERSIKT: Nasjonale prøver er først og fremst et verktøy for å sikre at skoleledere, foreldre, kommunene og andre skoleeiere har oversikt over tilstanden i norsk skole, skriver mener Mathilde Tybring-Gjedde. Scanpix

Debattinnlegg

Mathilde Tybring-Gjedde
Stortingsrepresentant (H), Utdannings- og forskningskomiteen

I BT 13. november skriver lærer Isabel Jensen Grindheim om nasjonale prøver. Hun påstår at prøvene får elevene til å føle seg dumme, og at de ikke hjelper lærerne. Videre etterlyser hun et svar på hvorfor vi trenger nasjonale prøver.

Jeg mener Grindheim bommer med kritikken når hun hevder at nasjonale prøver skal være til hjelp for enkeltlærere i klasserommet. Gode lærere har sannsynligvis utmerket oversikt over hvilke elever som trenger bedre oppfølging, og hvilke elever som trenger nye utfordringer.

Nasjonale prøver er ikke først og fremst et verktøy for lærerne, men et verktøy for å sikre at skoleledere, foreldre, kommunene og andre skoleeiere har oversikt over tilstanden i norsk skole. De er en viktig indikator for skolemyndigheter som skal fatte beslutninger om skolen.

Hvordan skal et kommunestyre vite hvor det skal settes inn ekstra ressurser hvis de ikke vet hvilke skoler som trenger ekstra hjelp?

Les også

I 16 år har skoleelevene blitt testet. De er fortsatt på samme nivå, men er blitt mer stresset.

Elevundersøkelsene viser at elevene stort sett trives på skolen, og det er bra. Samtidig er det viktig at det ikke oppstår testhysteri og for mye press på elevene. Mange skoler har en opphopning av prøver rundt jul og påske. Det er tentamener, heldagsprøver og kapittelprøver. Derfor er det viktig at skolene og lærerne samarbeider med elevene og sørger for at prøver og tester er spredt godt ut over hele skoleåret. Skolene står selvsagt fritt til å bruke andre metoder for å vurdere elevene sine.

Nasjonale prøver avholdes kun tre ganger gjennom hele skoleløpet, i femte, åttende og niende trinn. Den varer i 90 minutter, og er ikke ment å være en vurderingssituasjon for elevene.

Jeg er enig med Grindheim i at skolenes viktigste oppgave er å sørge for at elevene er rustet med relevant kompetanse for videre studier og arbeidsliv. Regjeringen holder derfor på med en gjennomgang av læreplanene og hvordan fagstrukturen skal være videre i opplæringsløpet.

Vi har alle et ansvar for å sikre at skolen gir de beste forutsetningene for barna våre videre i livet. Da kan vi ikke ha politikere og skolemyndigheter som famler i blinde når fremtiden til skolen skal besluttes.

Hva mener du om nasjonale prøver? Send din mening til debatt@bt.no!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg