Bergen har ikkje ein politisk elite

DEBATT: Folkeaksjonen Nei til bompengar er ikkje eit opprør.

Publisert: Publisert:

ALVORLEG FEIL: Eg er redd John Glenn Robertsen tek alvorleg feil i si analyse av kor bra Trym Aafløy og Folkeaksjonen Nei til bompengar (FNB) er for demokratiet, skriv Kjell Magne Fagerbakke (MDG). Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Kjell Magne Fagerbakke 
Styremedlem MDG Bergen

Eg er redd John Glenn Robertsen tek alvorleg feil i si analyse av kor bra Trym Aafløy og Folkeaksjonen Nei til bompengar (FNB) er for demokratiet. Dei er ikkje eit oppgjer med eliten.

FNB er dessverre berre ei gruppe som insisterer på at den urealistiske politikken med bilbasert og urealistisk byutvikling skal fortsetje, når endeleg nokon har trekt i nødbremsen.

Gjennom tallause år har Bergen vore prega av ei tilfeldig eller manglande byplanlegging. Ta Flaktveit: Ei perle mot fjellheimen, men utan infrastruktur, som kunne ha bidrege til eit godt bumiljø. Resultatet har vore rotlaus ungdom med fritids- og større problem.

Dette har bergenspolitikarane lært lite av. Sidan kom Loddefjord med sine problem, og fleire til, og mitt nabolag i Sædalen er bygd over same lest. La oss håpe me slepp rotlaus ungdom, men føresetnadane ligg til rette.

Kjell Magne Fagerbakke. Foto: Privat

I takt med velstandsauken er det gitt rom for spreidd busetnad, utan at den smale byen blir breiare. Løysinga for å få dette umogelege prosjektet til å fungere, er bruk av bil. Bygging av bilveg og tunnelar har vore ein svært vanleg del av bybiletet. No held fasaden på å falle.

Men FNB med Trym Aafløy i spissen, prøver å behalda fasaden. Partiet held fast ved den gamle historia om at alt er heilt greitt, meir veg og tut og køyr!

Høgre virrar frå den eine dagen til den andre. Ikkje kan dei gå ope ut å seia at deira bilbaserte politikk er ein katastrofe for byen. Dei har også med mange næringsdrivande med på laget, som ser at byen treng betre luft, bybane og mindre trafikk. Denne spagaten er ikkje eit vakkert syn.

Litt av ein elite.

Vanlegvis er eliten flinkare enn andre, men nokon elite er det vanskeleg å finna i bergenspolitikken. Det me har sett frå FNB til no, er ein gjeng som ikkje vil utfordre nokon som helst, men tvinga partia på høgresida til å halda fram med den meiningslause utviklinga mot ein by med masse asfalt, men utan sjarm og trivsel.

Eg må nytte høvet å rette ein takk til Anna Elisabeth Tryti for motet til å ta tak i problema, som forgjengarane hennar i beste fall har lukka augo for.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg