Mer problemer med svin enn vin

Det er liten tvil om at det som er viktigst å kutte fra kostholdet vårt, er kjøtt og animalske produkter.

Publisert Publisert

UTVILSOMT: Ett glass vin har vesentlig lavere påvirkning på klima enn en porsjon rødt kjøtt. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Marie Henriksen Bogstad
    Agroøkolog i NOAH - for dyrs rettigheter
  1. Leserne mener

I BT 28.1 skriver Lilly Vinje om «Vinskam» og «vinopportunister» som følge av endret klima. Hun er tydelig provosert over at disse «opportunistene» – som drar nytte av et varmere klima for profitt – blir omtalt som innovative av globale medier. Vinjes moral er – drikk mindre vin og reduser klimabelastninga.

Men la oss forsøke å sette denne «vinopportunismen» i perspektiv. Ifølge forskerne Joseph Poore og Thomas Nemecek ved Universitetet i Oxford, så er kjøtt og animalske produkter de matvarene som skader klimaet og miljøet vårt mest, i tillegg til at det bruker mest areal.

Ekspansjonen og intensiveringen av husdyrindustrien fører til betydelig med lidelse for dyrene i produksjonssystemene, samt avskoging, klimagassutslipp og miljøforringelse langt større enn for vinproduksjon. Vin er til og med mer klimavennlig enn både øl og kaffe, ifølge disse forskerne.

Klimaendringene er en følge av økte menneskeskapte klimagassutslipp og vil naturligvis føre til endrede forutsetninger for matproduksjon. For mange vil dette bety at man må produsere annen mat enn hva man er vant til – også her i Norge.

Les også

No har du inga unnskyld­ning lenger – her er det du kan gjere for å få ned klima­utsleppa

Man bør produsere det som kan mette flest, og ikke nødvendigvis det som tjener mest.

Ifølge en studie publisert i tidsskriftet «Global Food Security» så står drikkevarer og «stimulanter» for under 5 prosent av kostholdsrelaterte utslipp i EU, mens utslipp fra fôrråvarer brukt i animalske produkter står for cirka 37 prosent.

Metan, som er en av hovedårsakene til at særlig rødt kjøtt er en klimaversting, er blant de mest potente klimagassene vi har (cirka 28 ganger sterkere enn CO2), i tillegg er det en såkalt «kortlevd klimagass».

Dette vil si at om en kutter i metanutslipp, i form av redusert kjøttforbruk, så vil det ha en enorm effekt i form av reduserte utslipp.

Ett glass vin slipper ut cirka 0,3 kg CO2-ekvivalenter , mens én porsjon storfe tilsvarer cirka 7,9 kg. Det er liten tvil om at det som er viktigst å kutte fra kostholdet vårt er kjøtt og animalske produkter.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg