Stigende havnivå – ikke noe problem for Bergen?

Det er merkelig at det tas så lett på trusselen fra et stigende havnivå.

Publisert Publisert

BRYGGEN: Skinnegangen til Bybanen planlegges å bygges 20-50 centimeter over dagens gatenivå og kaikant på Bryggen. Torstein Dahle er skeptisk til om dette er godt nok ved flom. Foto: JAN M LILLEBØ

Debattinnlegg

  • Torstein Dahle
    Rødt-medlem
  1. Leserne mener

Først var spørsmålet om stormfloen forrige uke ville oversvømme Bryggen. Deretter ble Bryggen stengt for trafikk og brukt som storstue ved feiringen av Bergens 950-årsjubileum.

Begge begivenheter setter søkelyset på Bybanen: Hvor klokt er det å legge banen der den kan bli stoppet av stormflo? Og hvorfor legge den slik at den kommer i konflikt med å bruke Bryggen som Bergens storstue?

HAVNIVÅ: Betyr det så lite at hovedåren for persontransport til Åsane kan bli oversvømt stadig oftere? spør Torstein Dahle. Foto: Geir Martin Strande

Dette er svaret vi får: Det er bare å legge en sporveksel i Kaigaten og en i Sandbrogaten, så kan Bybanen snu og kjøre tilbake. Ikke noe problem.

Hovedåren for persontransport mellom Åsane og resten av Bergen kan bare stenges ned innimellom, og så kan passasjerene gå fra Sandbrogaten til Kaigaten og inn på Bybanen igjen der.

For oss som vil ha persontrafikken bort fra bil og buss og over på en attraktiv og pålitelig bane, er dette dårlige svar.

Det er merkelig at det tas så lett på trusselen fra et stigende havnivå.

FLO: 15. januar så Bryggen slik ut, og innsender Torstein Dahle frykter liknende stormfloer kan true Bybanen. Foto: Hedvig Idås

For å unngå stopp på grunn av oversvømmelse, skal skinnegangen legges 20-50 centimeter over dagens gatenivå og kaikant. Påstanden er at da vil vannstanden bare gå over skinnene én gang pr. hundrede år, når man ser bort fra bølger.

Hvis havnivået stiger mer enn disse centimeterne, løser man det ved å bygge noen sluser som holder Byfjorden ute. Ingen grunn til frykt.

Samtidig velter meldingene inn: Grønlandsisen smelter mye raskere enn antatt. Bremmen av havis som har hindret innlandsisen i Antarktis fra å sige ut i havet, brekker opp. Stadig dystrere prognoser for nedsmelting strømmer på.

At havis smelter, betyr ikke i seg selv at havnivået stiger, men den skinnende, hvite isen reflekterer sollyset. Et mørkt hav suger solenergien til seg så vannet varmes opp. Da utvider vannet seg, og havnivået stiger.

Men dette fikser altså Bergen med noen få grep.

Les også

Hva er forskjellen på stormflo og springflo? Hvor ofte skjer det? Hva er oppstuing?

Er dette ansvarlig planlegging av Bybanen til Åsane? Betyr det så lite at hovedåren for persontransport til Åsane kan bli oversvømt stadig oftere?

Det er vel ingen som tror på at sluseprosjekter til titalls milliarder, kommer til å bli bygd som forebyggende tiltak. Mest sannsynlig vil man vente til det er blitt så ille at det ikke er noen vei utenom. I så fall vil det jo være ille mange andre steder også, med milliardtiltak i lang kø.

Ingen av oss vet nøyaktig hvordan det vil gå. Men det veldig spesielle i bybanedebatten er at det er partier med klimakamp som fanesak, som bagatelliserer utfordringen med stigende havnivå og flom.

Bybanen skal spille en nøkkelrolle i styrkingen av kollektivtransporten. Det skal den gjøre for Åsane og området nordover i 60-70 år, slik baneprosjekter gjør.

Hvorfor ta en slik risiko for en bybanesatsing på mange milliarder?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg