Ensomhet og fattigdom har en sammenheng

Den beste medisin for et menneske er et annet menneske.

Publisert Publisert

ENSOMHET: Nesten hver fjerde elev i ungdoms- og Videregående skole er ensomme, viser undersøkelsen Ungdata. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Gry Olsen Tronvold
    Leder for prosjekt ensomhetsbekjempelse i Hordaland Røde Kors.

Ensomhet er blitt en slags folkesykdom i vårt moderne velferdssamfunn. Ensomheten kjenner ingen alder, kan ramme hvem som helst og kommer i flere former:

Den sosiale ensomheten, at du ikke har noen å være med. Den emosjonelle ensomheten, at du ikke har noen å snakke med og mangler nær tilknytning til et annet menneske.

Røde Kors har jobbet for å hindre og lindre ensomhet i over 70 år, og på grunn av samfunnsutviklingen ser vi behov for å sette inn ekstra ressurser på feltet. Forskning viser at ensomhet er like helseskadelig som røyking.

Hjernen til ensomme går i en beredskapstilstand, som minner om funksjonen til sult. Når hjernen går i beredskap, jobber den hardere og krever mer energi. Mange, som har opplevd å være veldig sliten, har kjent på tilfredsstillelsen og effekten som fett- og sukkerholdig mat har på kropp og sinn.

Det fungerer godt på kort sikt, men ikke som vedvarende tilstand. Ensomhet blir satt i direkte sammenheng med ulike «livsstilssykdommer», som diabetes, overvekt og hjerte- og karsykdommer. Når hjernen er i konstant beredskap, har den mindre kapasitet til å ta seg av vanlige gjøremål, og stresshormonet kortisol øker i blodet. Til sammen har dette en negativ effekt på vår psykiske og fysiske helse.

Ensomhet og fattigdom har også direkte sammenheng. Har man ikke penger, har man heller ikke råd til å delta i fellesskapet.

Røde Kors har ulike aktiviteter til bekjempelse av ensomhet og utenforskap. Besøksvenner, gratis fritidsaktiviteter for barn og unge, ulike aktiviteter innen migrasjon som også integrerer. Vi har fysisk og sosial aktivitet for mennesker som har slitt med rus og psykiske utfordringer, og vi hjelper løslatte å tilpasse seg et liv utenfor murene etter endt soning.

Gjennom dette arbeidet ser vi at det nærmest er ubegrenset behov for aktiv ensomhetsbekjempelse. I 2018 tok nær 600 mennesker livet sitt. To av tre var menn, og mange av disse over 60 år. Det er dramatiske tall!

Det er også mange ensomme ungdommer. Ungdata.no forteller oss at 22 prosent av elevene på ungdomsskoler og videregående skoler i Hordaland er ensomme.

Derfor er ensomhetsbekjempelse et av Hordaland Røde Kors satsingsområder. Vår utfordring er å nå frem til alle dette gjelder. Vi vet at behovet bare blir større.

Vi kan alle gjøre en forskjell for dem vi har rundt oss. Om du merker at noen trekker seg unna fellesskapet, eller om det er noen du ikke har hørt fra på en stund: Ikke nøl med å ta kontakt!

Den beste medisin for et menneske er et annet menneske.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg