Salg av UiB-bygg sikrer fremtidig utvikling

Publisert Publisert

PENGER INN: Ved å selge eiendommer som er lite hensiktsmessige for UiB, sikres finansiering til nybygg og til oppgradering, skriver innleggssenderne. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

  • Even Berge, eiendomsdirektør, UiB og Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, UiB

I Bergens Tidende 8. oktober er student Martin André Blomli Frøyseth bekymret for antall leseplasser, og for at vi selger eiendommer ved Universitetet i Bergen.

Vi setter pris på at det er engasjement rundt dette, men mener at det ikke er grunn til å være bekymret. Vi skal ikke kutte ned på studentarbeidsplasser – tvert imot! Når vi snakker om effektivisering av arealmassen, betyr det at vi skal utbedre dagens lokaler og bygge nye som er bedre tilpasset bruken enn de vi har i dag.

Even Berge Foto: UiB

Studentenes studievaner og behov vil variere i løpet av et semester. I perioder med eksamen blir behovet for arbeidsplasser stort, men ellers i året står mange plasser tomme. Med fleksible lokaler kan undervisningsrom gjøres om til moderne arbeidsplasser for studentene når det ikke foregår undervisning.

Vrimleområder, læringssentre, kafeer og andre åpne arealer er viktige for studentenes arbeid enten de jobber alene eller i grupper. Derfor har UiB de seinere år etablert læringssentre ved de fleste fakultet. Her skal studenten blant annet finne bibliotek, stille arbeidsplasser, grupperom og nærhet til kafé.

Oddrun Samdal Foto: UiB

Universitetet har mange eiendommer som opprinnelig ikke er bygget til universitetsformål, og som ikke er så godt egnet til moderne undervisning og forskning.

Ved å selge eiendommer vi mener er lite hensiktsmessige for oss, sikrer vi finansiering til nybygg og til oppgradering og videreutvikling av bygg vi skal bruke fremover.

Vi har som mål å bli et grønnere universitet, og det stilles krav til både energiøkonomisering og en mer effektiv arealbruk.

Vårt mål er godt vedlikeholdte og tilrettelagte bygninger som bidrar til trivsel, godt arbeids- og læringsmiljø og god studentvelferd.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg