Priskrig er utelukkende bra for forbrukerne

Det at Kiwi holder prisene lave, er utelukkende bra for forbrukerne.

Ifølge BTs leder ville priskrigen mellom lavpriskjedene slå tilbake på forbrukerne. Det er innsenderen helt uenig i.
  • Markus Weierud
    Næringspolitisk sjef i Norgesgruppen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bergens Tidende stiller på lederplass spørsmål om priskrigen mellom lavpriskjedene vil slå tilbake på forbrukerne, fordi Rema 1000 og Coop blir utkonkurrert. Ifølge BT kunne Norgesgruppen utkonkurrert de andre i dagligvaremarkedet dersom de ville.

Dette har ingen rot i virkeligheten.

Forskjellene i innkjøpspriser mellom kjedene er overdrevet, og påstanden som BT forsøker å videreformidle, har Konkurransetilsynet forsøkt å korrigere flere ganger.

Les også

Ekspert tror konkurrentene følger Kiwi: – Dette kan de ikke leve med

I desember i fjor kom Konkurransetilsynet med en rapport om innkjøpsprisene i dagligvaremarkedet, som slo fast at innkjøpsprisene mellom kjedene er små, når man tar hensyn til motytelsene som de ulike kjedene gir til leverandørene.

Som Konkurransetilsynet skriver i sin rapport: «Konkurransetilsynet har kartlagt årsaker til forskjeller i innkjøpspriser. Aktørene som deltok i kartleggingen, trakk frem ulikheter i dagligvarekjedenes størrelse, motytelser, samarbeidsevne, konkurrerende alternativer, forhandlingsstyrke, samt egenskaper ved selve forhandlingssystemet, som viktige årsaker til forskjellene i innkjøpspriser.»

Konkurransetilsynet har også påpekt at matvareprisene vil bli høyere, dersom leverandørene ikke får mulighet til å gi lavere pris til de kjedene som forhandler hardt og tilbyr gode motytelser.

Markus Weierud er næringspolitisk sjef i Norgesgruppen.

Én ting har BT rett i: Marginene i dagligvaremarkedet er små, og med økte kostnader har de blitt mindre i 2022. Dette gjelder for alle aktører. I første halvår i fjor hadde Norgesgruppen en resultatmargin på 2,6 prosent. Når vi legger frem vårt årsresultat om kort tid, vil nok bildet være omtrent det samme for hele året.

Men det er lang vei fra at marginene er små, til at noen av aktørene er i ferd med å forsvinne. Både Rema 1000 og Coop Extra økte har økt sine markedsandeler det siste året, og tjener godt med penger.

Det er også bemerkelsesverdig at debatten i mediene den ene dagen er om kjedene tjener på høye priser og legger på prisene unødvendig, mens den neste dagen stilles det spørsmål om man går konkurs om man ikke øker prisene.

Det er også søkt å hevde at en kommersiell aktør kunne utkonkurrert sine konkurrenter, dersom de ville, men at de lar være. Vi jobber tvert imot hver dag for å vinne kundens gunst, men møter god motstand fra våre konkurrenter.

I flere uker har mediene hausset opp 1. februar som den store dagen hvor matvareprisene skulle opp. Da Kiwi lot være å øke prisene, for å vinne kunder fra sine konkurrenter, så var det plutselig et problem det også.

Dette var tvert imot et godt eksempel på at konkurransen fungerer. Rema 1000 og Coop Extra økte prisene med ca. 10 prosent, mens Kiwi holdt dem uendret. For å unngå at kundene gikk andre steder, så måtte de sette dem ned igjen. Det er utelukkende bra for forbrukerne.

Publisert: