Råd til foreldre som har barn med nøtteallergi

Det er mye unødig engstelse blant barn med nøtteallergi og deres foreldre.

«Så vidt vi kjenner til, har det ikke vært noen registrerte dødsfall på grunn av matallergi hos barn i Norge de siste 30 årene», skriver innsenderne.
  • Håvard Trønnes
    Overlege, spesialist i barnesykdommer og allergologi
  • Marie Alnæs
    Overlege ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet
  • Torgeir Storaas
    Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

3. september publiserte BT et debattinnlegg som var skrevet av moren til et barn med nøtteallergi. I innlegget beskrev en mor sin redsel for at barnet kunne dø av allergi, og hun oppfordret til strengere regulering av nøtter i samfunnet.

Vi som jobber daglig med allergi, har mye erfaring med pasienter som er allergisk mot nøtter. Ofte er pasientene svært engstelige. En britisk studie viste at barn med peanøttallergi skåret lavere på livskvalitet og hadde større frykt for uønskede hendelser enn barn med insulinavhengig diabetes.

Dette er vanskelig å forstå. Livet med diabetes krever daglige rutiner og stikk, og det er alltid en viss fare for føling eller syreforgiftning. Peanøttallergikere trenger bare å la være å spise peanøtter.

Les også

Innlegget det svares på: «Datteren min kan dø av allergi»

Det er flere måter å forklare dette på. Allergiske reaksjoner kommer uventet og gir ubehagelige og skremmende symptomer. Slike reaksjoner er skumle for pasientene og virker dramatisk for foreldre. Det går kort tid fra å være frisk til å se veldig syk ut. Symptomene er skremmende. Det skal ikke så mye fantasi til for å forestille seg hvordan luftveiene blir blokkert hvis reaksjonene utvikler seg like raskt i luftveiene.

Dette virker ekstremt skummelt for både foreldre, pasienter og mange helsepersonell. Hvis barn (og foreldre) tror at de vil dø av en allergisk reaksjon mot nøtter, og nøtter finnes mange steder i samfunnet, så er det lett å forstå at angsten for reaksjon kan gi lav livskvalitet.

Heldigvis er det ekstremt sjelden at barn dør av matallergi. Så vidt vi kjenner til, har det ikke vært noen registrerte dødsfall på grunn av matallergi hos barn i Norge de siste 30 årene. For et barn med peanøttallergi er risikoen for å dø på grunn av anafylaksi beregnet til 1:500.000 pr. år. Dette er sjeldnere enn å dø i en brann, noe som de færreste er redd i det daglige.

Innsenderne svarer på dette innlegget fra en bekymret mor.

Med denne kunnskapen burde det være enkelt for oss helsepersonell å berolige barn og foreldre. Leger er vant til å berolige bekymrede foreldre. Likevel hører vi ofte om historier fra barn og foreldre om hvordan de har blitt skremt av helsepersonell. Noen har blitt fortalt at de vil dø hvis de får i seg det de er allergiske mot.

Vi har nylig vært med i et nasjonalt forskningsprosjekt der vi har utsatt over 375 barn med alvorlig peanøttallergi for peanøttstøv. Alle barna satt med en åpnet peanøttpose rett ved ansiktet i ti minutter. Ingen fikk alvorlige reaksjoner.

Hvert år er det over 30 millioner flyginger. Det er ingen dokumenterte dødsfall på grunn av inhalasjon av nøttestøv noensinne. All forskning tyder på at man må spise nøtter for å få en kraftig reaksjon, ikke ved berøring eller inhalasjon av støv.

Dette er noe av bakgrunnen for at Helsedirektoratet ikke anbefaler nøttefrie skoler eller barnehager. Nøttefrie butikker, skoler og barnehager kan virke som et godt tiltak for nøtteallergikere, men er med på å øke angst og redusere mestring.

Studier har vist at anafylaksi på grunn av nøtter skjer like ofte på nøttefrie skoler. Nøttefrie skoler hindrer barnet i å lære å passe på seg selv og leve i et miljø der andre spiser nøtter. Dette kan bidra til at barnet blir utrygt i miljøer der det ikke er nøttefritt, det vil si alle andre steder enn skole og hjemmet.

Vi blir først og fremst lei oss når vi leser innlegget «Min datter kan dø av allergi». Vi synes det er synd at så mange foreldre og barn lider av grunnløs engstelse. Vårt klare råd til foreldre og barn som er engstelige for nøtteallergi eller andre allergier, er å ta kontakt med helsepersonell som er flinke i å vurdere allergier.

Gode råd finner man også i den nasjonale veilederen i matallergi og informasjonsfilmer på hjemmesidene til de Regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet.

Publisert: