Foreldrene må ta større ansvar

Om barnet kommer hjem og har blitt irettesatt av lærer eller rektor, så er det antakelig en god grunn for det.

Det minste vi som foreldre kan gjøre, er å sende barna på skolen med alminnelig folkeskikk, skriver Thomas Flesland.
  • Thomas Flesland
    Gruppeleder, Bergen Sp
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.
Les også

Ny skrivekonkurranse i BT: «Det ellevte bud»

Den siste tiden har vi kunnet lese at vold og trusler mot lærere i bergensskolen øker. Av over 7000 rapporterte vold- og trusselhendelser de siste fire årene, har ingen av sakene endt i anmeldelse.

Det er ikke bare fysisk vold og trusler som preger arbeidsmiljøet. Skjellsord og seksuell trakassering er for mange lærere en del av hverdagen, og kvinnelige lærere blir kalt «hore» og «fitte».

Lærerne fremstår maktesløse, arbeidsgiver velger å ikke gå til anmeldelse, og de ansatte blir i praksis rettsløse. Inntrykket jeg sitter igjen med, er at handlinger ikke får reelle konsekvenser.

Når uakseptabel oppførsel ikke får konsekvenser, vil dette også påvirke de andre elevene og svekke deres tillit til både skolen og lærerne. Hva kan vi gjøre?

Les også

Voldsmeldinger i barneskolen eskalerer. Har vurdert stenging for å beskytte ansatte.

Jeg mener vi som foreldre har et særlig ansvar for at våre barn skal kunne oppføre seg ute i samfunnet. Jeg tror det er her skoen trykker aller hardest. Vi må lære barna at man skal ha respekt, ikke bare for seg selv, men også for andre. Og for skolevesenet i særdeleshet.

Selvsagt må vi vise dem at handlinger har konsekvenser. Hvis ikke vi foreldre legger dette fundamentet, vil det være vanskelig for skolen å sette rammer og sørge for gode læremiljøer.

Videre er det vesentlig at vi som foreldre snur om på den kulturen som har fått feste seg. Vi må ha tillit til at lærerne og skolen tar de riktige avgjørelsene.

Om barnet kommer hjem og har blitt irettesatt av lærer eller rektor, så er det antakelig en god grunn for det. Foreldrene må igjen begynne å spille på lag med skolen.

Vi må stille tydelige krav og forventninger til barna – og sette langt strengere rammer for hva som akseptabel atferd i skolehverdagen. Sunn grensesetting, normal folkeskikk og respekt for autoriteter kan være det beste botemiddelet for den situasjonen som skolen nå står i.

Les også

Har du barn? Da trenger vi i BT din hjelp i vårt nye prosjekt «Foreldrerådet»!

Jeg har stor respekt for lærerne og ansatte i skolevesenet, som står i dette viktige arbeidet hver eneste dag. De gjør en uvurderlig innsats for at våre barn skal få en god utdanning – og legger, sammen med foreldrene, grunnlaget for at barna skal kunne skape en god fremtid.

Det minste vi som foreldre kan gjøre, er å sende barna på skolen med alminnelig folkeskikk og samtidig gi lærerne den tilliten de fortjener.

Publisert: