Bestemor vil bli boende i fjerde etasje

Herr Olsen i første etasje bør ikke få stoppe installasjon av heis i borettslaget.

«Hva skal vi med politisk målsetting og støtteordninger når et to tredjedels flertall i en generalforsamling kan stoppe utvikling og rehabilitering?» spør innsenderen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

 • Thea Økland
  Nyborg, Bergen
Publisert Publisert
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mange av oss bor i eldre blokkbebyggelse fra 50-, 60- eller 70-tallet. De fleste blokker fra den tiden har ikke heis selv om blokkene har både tre og fire etasjer.

Bergen kommune har som målsetting at flest mulig kan bli boende hjemme som eldre. Det kan kreve mindre eller større tiltak for at man kan bli boende.

I den forbindelse kom Husbanken med et eksklusivt tilbud om at borettslag kunne søke om støtte til heis.

Thea Økland mener at kravet om to tredjedels flertall kan hindre nødvendig rehabilitering av gamle blokker. Foto: Privat

Noen borettslag har vært kloke nok til å søke og har fått innvilget 40 prosent av kostnadssummen. Men slett ikke alle har søkt fordi det er blitt stoppet av generalforsamlingen. Slike forhold skal alltid avgjøres av generalforsamlingen i det enkelte borettslag. Det krever to tredjedels flertall.

Men er det riktig at denne flertallsordningen skal gjelde når blokkene krever rehabilitering? Bør ikke politiske målsetting overstyre for eksempel behov for heis? Simpelt flertall er etter min mening godt nok i slike saker.

Les også

Delta i BTs skrivekonkurranse, «Den nye normalen». Førstepremie: 10.000 kroner

Hva skal vi med politisk målsetting og støtteordninger når et to tredjedels flertall i en generalforsamling kan stoppe utvikling og rehabilitering? Generelt vedlikehold og HMS overlates som regel til borettslagsstyrene å administrere.

Er det da riktig at større rehabiliteringsprosjekter kan bli stoppet av en generalforsamling slik at borettslaget blir styrket og modernisert til dagens standard.

Jeg mener ikke her å frata generalforsamlinger makt over egne borettslag. Men viktige saker som å tilrettelegge for at folk kan bli boende i sine boliger, bør styres fra annet hold. Simpelt flertall bør være tilstrekkelig.

Det er økte krav til både standard og universell utforming. Dette bør være styrende for å sikre at borettslag kan tilby bolig til alle. Herr Olsen i første etasje eller fru Hansen i andre etasje bør ikke kunne stoppe utviklingen med sine stemmer på generalforsamlingen. Demokrati er ikke alltid til det beste.

Publisert
 1. Universell utforming
 2. Husbanken
 3. Bolig
 4. Rehabilitering

Les mer om dette temaet

 1. Bergen har 160 leke­plasser. Men nesten ingen Even (7) kan bruke.

 2. Domino's trues med tvangsmulkt om de ikke lar kunder bestille pizza i blinde

 3. – Fortsetter dette, vil barne­familiene forlate Bergen

 4. Vil fjerne avgift på solstrøm for borettslag

BT anbefaler

Barne­hager får ikke nok barn: – Har måttet si opp ansatte

– De små barnehagene taper terreng i kampen om barna. Det er trist.

LES SAKEN