Grønn myteknusing

BT-kommentatorens problem er at han i sin iver etter å forsvare meningsbrytning blir en tåkefyrste.

Publisert Publisert

GRØNN BLOKK: Fischer kan sove godt i vissheten om at det ikke vil bli i stille i debatten mellom den grønne og den fossile blokken, skriver Arild Hermstad.

Debattinnlegg

  • Arild Hermstad
    Leder i Framtiden i våre hender

Mathias Fischer kommer med en god kritikk av vårt forslag om en ny, grønn blokk i norsk politikk. Fremtiden i våre hender foreslår at SV, MDG, Venstre og KrF bør finne sammen, og komme med en felles regjeringserklæring før neste stortingsvalg.

I sin tekst «Myten om den grønne blokken» føyer Fischer seg inn i en god liberal debattradisjon. Fischer tror at tøff meningsbrytning i miljøpolitikken vil bringe den fremover.

Vi gir vår helhjertede støtte til denne linjen, men er uenig på ett punkt. Det er hvor den viktigste uenigheten går. Mens Fischer lister opp en mengde små og store miljøspørsmål, er vårt poeng at de fire grønne partiene er enig i hovedtrekkene i miljøpolitikken. Hovedskille går mellom dem og fossilpartiene Høyre, Frp og Ap.

Les også:

Les også

De Grønne på vippen over hele landet

Fischer kan sove godt i vissheten om at det ikke vil bli i stille i debatten mellom den grønne og den fossile blokken. Skulle grønn og grå blokk ta seg et hvileskjær, har vi i tillegg dem som insisterer på at jorden er flat – og at klimaendringene ikke er menneskeskapte.

BT-kommentatorens andre problem er at han i sin iver etter å forsvare meningsbrytning blir en tåkefyrste. Han mener at «et stemningsskifte på vei» og at «viljen til handling er større nå».

Hva betyr egentlig det? Hvor ser han endringer i konkret politikk? FNs klimapanel gir oss tyve år til å nå togradersmålet. Flertallet av de norske klimaforskere tror allerede det blir vanskelig. Har vi tid til å vente på et stemningsskifte og at viljen skal vokse seg større?

Vi trenger tøffe debatter , men de må gå mellom de som vil ha grønn endring og de som stopper den. Debatten må få en mer overordnet form – hvordan får vi til den totale omleggingen av Norge i miljøvennlig retning? Ut av dette må det så komme en lang rekke større og mindre tiltak. Men disse vil ikke bli gjennomført hvis ikke klima plasseres på toppen av prioriteringslisten i utgangspunktet!

Bare tenk: Hvordan tolker en førstegangsvelger eller en sofavelger at det bare er ett parti som sier at klimaspørsmålet er viktigst? En grønn blokk vil gi et utvetydig signal. Dette spørsmålet er viktigere enn alt annet! I løpet av 2016 bør vi få fire grønne partier som lanserer en felles regjeringserklæring. Ved kommunevalget var det bare 60 % som benyttet stemmeretten. Det må bli mange flere som stemmer. Her er potensialet åpenbart. Hvilke valgkamp vi ville fått!

Les også:

Les også

- Klimamål skreddersydd for olje-Norge

Fischer er bekymret for at de fire partiene ikke vil klare å samle nok stemmer og dermed stå avmektige tilbake. Han bør snu på årsakssammenhengen. Partiene kan ikke vente på og tilpasse seg befolkningens preferanser. De må bidra til skape dem! Vi vet at befolkningen ser til toneangivende enkeltpersoner, organisasjoner og partier når de skal skape seg et bilde av hva som er viktige politiske saker.

Vi er ikke i tvil: fremtidens politiske blokk er grønn!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg