Nav tar ikke hensyn

De som trenger det, kan reservere seg mot digital postkasse. Hvorfor gjelder ikke dette post fra Nav?

RING NAV: Hvis du absolutt må ha utbetalingsmeldingen til et eller annet, kan du ringe til Nav. Så heretter blir det å sitte i telefonkø, skriver Tordis Krokeide. Ørn E. Borgen / Aftenposten

  • Tordis Krokeide
    Verge for mange (og dermed bruker av Nav)

De som får trygd i Norge, har nå fått sin siste utbetalingsmelding (trygdeslipp) i posten. Dette ble uttrykkelig varslet ved siste utsendelse denne måneden. Med et ekstra langt informasjonsskriv fra Nav.

De aller fleste av oss har vel fått X antall varsler fra Difi om at vi må velge en digital postkasse, der det offentlige kan sende oss post. Alle skal jo spare på papiret og portoen. De som ikke er så bevandret i dataverdenen, har kunnet reservere seg mot dette. Slik kan de fortsatt ha postkassen på veggen og få sine regninger og brev der. Dette gjaldt Nav også, trodde jeg.

Men dette gjelder ikke Nav. I det utsendte varselet er det tydelig at nå er det nok. Nav vil ikke ta hensyn til noe Difi har lagt opp til heller. De vil ikke sende utbetalingsmeldingen til sikker digital postkasse, du finner den bare på Nav.

Som de sier – det kan være nyttig å vite – hvis du absolutt ha utbetalingsmeldingen til et eller annet, som dokumentasjon på pensjon eller uføretrygd, kan du ringe til Nav. Med andre ord må du stå i telefonkø, og så får du bestilt en. Da går det noen dager før du har den i postkassen (den på veggen).

Jeg er i mitt daglige virke verge for mange. Og det hender jeg må ha utbetalingsmelding som dokumentasjon ved søknader (bostøtte, sosialtrygd og så videre). Så heretter blir det å sitte i telefonkø. Jeg mener at systemet heller ikke er lagt opp til at Difi kan benyttes ved fullmaktsforhold. Det gjelder også Ditt Nav, som det blir henvist til i infoskrivet. Årsaken er at etatene ikke har anledning til å identifisere hvem av de vergetrengende det gjelder når de varsler på telefonen.

I de fleste etater går korrespondansen fortsatt på gamlemåten med papir. Og det fungerer når man har reservert seg mot digital post. Men altså ikke Nav. Hvorfor får de lov til dette?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg