Ikke dum, verken før eller nå

Skolen er blitt mer utfordrende skriftlig, uten at oppfølgingen av dyslektikere har fulgt etter.

Publisert: Publisert:

GARANTI: Jeg skulle ønske at statsministeren utstedte en dysleksigaranti, skriver Roar Ulvestad. Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Debattinnlegg

Roar Ulvestad
Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Bergen

I en veldig fornuftig innlegg av Egil Bru Overaa 5. april tar han for seg dyslektikernes kår i skolen. Det blir der fremstilt som om undertegnede sine innvendinger mot Erna Solberg sin «Tidlig innsats»-offensiv er en innvending mot å arbeide mot en tidlig og god innsats for dyslektikere. Det er ikke riktig. Jeg frykter at dyslektikerne sine kår blir svekket gjennom en offensiv som er veldig omtrentlig skissert, og som ikke nevner dyslektikerne spesielt. «Tidlig innsats» er som donaldplaster på et åpent sår.

Jeg ønsker et skoletilbud for alle våre elever der de så tidlig som mulig blir sett og anerkjent for sin egenart og sine utfordringer. Dette er Utdanningsforbundets politikk. Opplæringslovens krav om tilrettelagt undervisning skal gjelde for alle.

For å kunne ha et profesjonelt blikk på mangfoldet i en elevgruppe, trenger vi fellesskap av lærere med ulik kompetanse og spesialområder. Vi må ha allmennpedagoger som kan mye spesialpedagogikk, og vi må ha spesialpedagoger som kan mye allmennpedagogikk. Vi vil være et lag rundt eleven som hjelper og støtter gjennom hele skoleløpet.

Les også

Jeg trodde jeg var dum

Dysleksi er det en så utbredt utfordring at jeg tviler på om Ernas lynlesekurs i småskolen vil gjøre susen. Jeg kunne heller ønske meg at statsministeren utstedte en dysleksigaranti, slik at alle dyslektikere ble kartlagt og fulgt opp tidlig.

Videre ønsker jeg at lærerne får grundig opplæring i dysleksi og i tilrettelegging og oppfølging av barn som sliter med det. Og spesialpedagogene skal ikke være hjelpende nomader i stadig drift fra skole til skole. Vi trenger at de er en del av det daglige arbeidet på skolen. Vi har opplevd en systematisk nedbygging av dette tilbudet. Mer og mer er lagt på allmennlæreren i større og større elevgrupper, uten at vi har fått kompetansehevingen vi trenger for å møte alle elevers behov.

Så langt fremstår dessverre «tidlig innsats» som et hult tiltak, som er altfor lite spisset mot dyslektikerne, skolens mest forsømte elevgruppe. Skolen er blitt mer utfordrende skriftlig uten at oppfølgingen av dyslektikere har fulgt etter. «Tidlig innsats» er som å sette Donaldplaster på et åpent sår.

  • Har du meninger? Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!
Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg