Ekskluderande stråmannsfeminisme

Eg meiner sjølvsagt at alle toalett, ikkje berre kvinnetoaletta, skal bli kjønnsnøytrale.

Publisert:

FOR HAN OG HENNE: Transpersonar er ikkje ute etter å gjera livet vanskelegare for kvinner, dei er ganske enkelt ute etter å få eksistere på sine eigne vilkår, skriv artikkelforfattaren. Dette biletet er frå fellestoalettet på utestaden Pingvinen i Bergen. Foto: Helge Skodvin

Debattinnlegg

Vetle Mikkelsen
Skeivt Nettverk, Raudt

I BT 13.3 skriv Tonje Gjevjon frå Lesbisk Forbund, Anna Nordlund frå Kvinneaktivistene og Anna Watson frå Kvinnegruppa Ottar eit innlegg som viser manglande forståing for transpersonars kamp for grunnleggjande menneskerettar – og ein tilsynelatande sterk vilje til å misforstå kva heile debatten om kjønnsnøytrale toalett faktisk handlar om.

Bakgrunnen for innlegget er etter sigande at Universitetet har gjort fleire kvinnetoalett kjønnsnøytrale utan å gjera det same med herretoaletta – ein frustrasjon eg har stor forståing for. Forfattarane byrjar innlegget med å referere til eit Studvest-intervju, der eg tok til orde for å gjera alle toalett kjønnsnøytrale. Dei følgjer opp med å kritisere meg for å ikkje ta opp Universitetet sin praksis på dette området. Sjølv var eg ganske sikker på at formuleringa «gjer alle toalett kjønnsnøytrale» var ganske vanskeleg å mistolke, men eg kan alltids ta feil.

Berre for å ha det svart på kvitt: Eg meiner sjølvsagt at alle toalett, ikkje berre kvinnetoaletta, skal bli kjønnsnøytrale.

Trump vil omgjøre transkjønnedes mulighet til å velge toalett

Dei fortset med å kritisere transrørsla for å framstille biologisk kjønn som ein sosial konstruksjon, samstundes som dei seier at transrørsla framstiller kjønn som ein indre essens. Her må innleggsforfattarane bestemme seg: er transrørsla konstruktivistisk eller essensialistisk? Og har ikkje feministrørsla i mange år snakka om at kjønn er ein sosial konstruksjon?

Det vert i tillegg sett likskapsteikn mellom det å vera transaktivist og det å vera kvinnehatar, mellom anna med grunngjevinga at transaktivistar hetsar kvinner som er ueinige i deira kjønnsdefinisjon. Ikkje overraskande vert Julie Bindel dratt inn i diskusjonen. Då Bindel vart invitert til SV sin Kvinnekonferanse i fjor, reagerte store delar av den skeive rørsla negativt. Dette var ikkje berre fordi Bindel «stiller spørsmål ved transrørslas ideologi». Det var derimot i stor grad fordi ho har kome med regelrette personangrep mot transpersonar, i tillegg til at ho gong på gong har framstilt transpersonar sin identitet som illegitim.

Når forfattarane vidare seier at mange kvinner har empati for transpersonar, utan at denne empatien vert gjengjeldt, sit eg igjen som eit stort spørsmålsteikn. Det finst mange transpersonar som er feministar, og som kjemper kvinnekampen kvar dag, og det finst mange transkvinner som er lesbiske feministar. Det er med andre ord ikkje slik at transpersonar ikkje har empati for ciskjønna kvinner, snarare tvert om.

Eg har mykje forståing og sympati for at mange kvinner føler på ei frykt for valdshandlingar frå menn, spesielt når menn er overrepresenterte i statistikken for kven som valdtek. Men når innleggsforfattarane målar eit bilete av transkvinner som biologiske menn og potensielle valdsutøvarar som prøver å invadere kvinnerom, kjenner eg at eg vert både trist og sint på transrørsla sine vegner. Dette er retorikk av typen som tidlegare vart nytta mot homofile, og det er mildt sagt sjokkerande at ein representant for Lesbisk Forbund no bruker denne retorikken mot ei anna marginalisert gruppe.

Transpersonar er ikkje ute etter å gjere livet vanskelegare for kvinner, dei er ganske enkelt ute etter å få eksistere på sine eigne vilkår. Det er underleg å sjå sjølvutnemnde representantar for kvinnerørsla gjera alt i si makt for å undertrykkje ei anna marginalisert gruppe, på eit vis som minner om måten den amerikanske feministrørsla i mange år nedprioriterte svarte kvinners erfaringar.

Gjevjon, Nordlund og Watson er i dette tilfellet på feil side av historia, noko eg håpar dei innser før det er for seint.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg