• FOR HAN OG HENNE: Transpersonar er ikkje ute etter å gjera livet vanskelegare for kvinner, dei er ganske enkelt ute etter å få eksistere på sine eigne vilkår, skriv artikkelforfattaren. Dette biletet er frå fellestoalettet på utestaden Pingvinen i Bergen. FOTO: Helge Skodvin

Ekskluderande stråmannsfeminisme

Eg meiner sjølvsagt at alle toalett, ikkje berre kvinnetoaletta, skal bli kjønnsnøytrale.