Dyslektikere, dumme før og dumme nå

God hjelp til dyslektikerne har forsvunnet i et sammensurium av definisjoner, som har gitt dem stempelet «dumme» igjen.

Publisert:

FEIL BÅS: Dyslektikere er ikke dumme, selv om noen plasserer dem i feil bås og tar fra dem den gode starthjelpen de tidligere fikk på skolen, skriver innsender. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Egil Bru Overaa
Dyslektiker

Det er gledelig å registrere at skolens behandling av dyslektikere og andre med behov for spesialundervisningen er kommet i fokus. Barneombudet har med rapporten «Uten mål og mening?» satt fokus på mangelfull undervisning i norsk skole.

Som dyslektiker med arvelig dysleksi og med både forelder og barn med tilsvarende problem, har jeg hatt mye tid til å tenke gjennom utfordringene i norsk skole.

Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen la 20. mars frem stortingsmeldingen «Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen». Skolene kan få plikt til å gi elever som strever med lesing, skriving eller matte intensiv opplæring. Solberg advarer mot en «vente og se-holdning» overfor barn som strever.

Les også

Dysleksi inga hindring

I motsetning til hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bergen, Roar Ulvestad (BT 26. mars) har jeg ikke problemer med å finne forskning som underbygger det statsministeren, utdanningsministeren og barneombudet mener. Ei heller har jeg problemer med å forstå hva det er. Universitetet i Bergen har mange gode forskningsreferanser om dysleksi, for eksempel «Språk og Dysleksi» av professor emerita Turid Helland (2012).

Det er synd at dyslektikere ikke får hjelpen de trenger. De responderer godt på spesialtilpasset undervisning, men de blir plassert i bås med andre. En elev sier det ganske godt i rapporten fra Barneombudet: «Jeg blir satt sammen med andre som har mye større vansker. En med et syndrom og en med hjerneskade. Da sitter lærere og fokuserer mer på dem. Det er ikke galt, men jeg får ikke svar på spørsmålet mitt.»

Som om ikke dette var nok negativ utvikling for skolens tilnærming til dyslektikere har i tillegg matematikkfaget blitt endret. Det er blitt enklere for dem som ikke liker tall og regning. Mer tekst, mer skriving, og mindre matematikk, logikk og statistikk. Selv de mest begavede dyslektikerne blir dumme i fagene de før hevdet seg best i.

Les også

«Jeg har dysleksi og skriver selv»

Det er ikke sikkert at dyslektikerne Albert Einstein, Steve Jobs og Kjell Inge Røkke hadde nådd så langt uten hjelp av spesialundervisning i skolen eller hjemme. Kjell Inge Røkke sier det slik om vanskene: «Jeg har lært meg å lese situasjoner på en annen måte og bruke andre virkemidler for å komme dit jeg er.» (DN, 2007).

God hjelp til dyslektikerne har forsvunnet i et sammensurium av definisjoner, evner og behov, som i praksis har gitt dem stempelet «dumme» igjen. Det er feil utvikling, de må få den hjelpen de trenger. Det må ikke gå på bekostning av andre grupper i skolen som også trenger hjelp, men må være rettet mot gruppen det gjelder.

Dyslektikere er ikke dumme, selv om noen plasserer dem i feil bås og tar fra dem den gode starthjelpen de tidligere fikk på skolen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg