Vi har gode ververutiner

Vi vil selvsagt beklage om man har hatt et ubehagelig møte med en av våre ververe, men vi kan ikke la beskyldninger om juks og økonomiske gevinster stå ubesvart.

Publisert Publisert

AUF: Beskyldningene om juks og økonomiske gevinster stememr ikke, skriver Benjamin Jakobsen i AUF. ARKIVFOTO: SCANPIX

Debattinnlegg

  • Benjamin Jakobsen
    Leder AUF i Hordaland
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I torsdagens utgave av BT retter Lena Bø Nilsen hard kritikk mot ververutinene til AUF. Vi vil selvsagt beklage om man har hatt et ubehagelig møte med en av våre ververe, men vi kan ikke la beskyldninger om juks og økonomiske gevinster stå ubesvart da dette ikke er tilfelle.

Benjamin Jakobsen

Nilsen forteller at hun opplever at datteren ble snikinnmeldt i AUF gjennom en underskriftskampanje for billigere buss og mer stipend. Når våre medlemmer er ute og verver er det helt naturlig at vi trekker frem enkeltsaker som er viktige for AUF både på lokalt og nasjonalt plan. Både billigere kollektivtransport og bedre stipendordninger er saker vi jobber for. Vi kurser medlemmene våre jevnlig i hvordan de skal gå frem ved rekruttering av nye medlemmer, og da er det viktig for oss å være tydelige på hva det innebærer å signere i en av våre verveblokker. Der må vedkommende som blir vervet fylle inn navn, telefonnummer, e-post, adresse og fødselsdato. På verveblokkene står det også klart og tydelig at det å signere i denne innebærer at man melder seg inn i AUF. Det koster 10 kroner, og er et introduksjonsmedlemskap. Dette gjorde også de to jentene som Nilsen referer til i sitt leserinnlegg, og vi har sendt kopier av disse verveblokkene til BT da vi fikk spørsmål om saken.

Jentenes mor: —

Les også

De trodde de støttet billigere buss. I stedet ble de innmeldt i AUF

Det ble stilt spørsmål om økonomisk gevinst ved å verve flest mulig. Derfor er det viktig for oss å presisere at det vi mottar av offentlig støtte får vi basert på antall stemmer ved valg til moderpartiet vårt, Arbeiderpartiet. I tillegg mottar vi noe støtte for medlemmene våre under 26 år, men det gjelder kun medlemmer som har betalt kontingent på 50 kroner. Altså ingen økonomisk gevinst for disse introduksjonsmedlemskapene.

Mange av våre medlemmer som er ute og verver er selv unge. I dette tilfellet var verver på samme alder. De er engasjerte og ønsker at så mange som mulig skal bli medlem i AUF for å få større gjennomslagskraft for våre politiske saker. Vi har et kontinuerlig fokus på å gjennomgå ververutinene våre, og det er ingen som skal føle seg lurt eller presset til å melde seg inn i AUF.

Vi er opptatt av at det å bli vervet skal være en god opplevelse for begge parter. Årlig har vi flere vervekampanjer for å engasjere flere ungdom i politikk, og mange av våre medlemmer verver andre ungdommer til politisk engasjement. Det kommer vi fortsatt til å gjøre, samtidig som vi skolerer våre medlemmer til å gjøre det på en ordentlig måte. Ungdommelig engasjement er drivkraften i vårt samfunn.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg