Konstruerte fremstillinger

Jeg må si jeg er ganske forbauset over BTs fremstilling.

Publisert Publisert

MISSFORSTÅTT? Etter den ulovlige aksjonen på Engebøfjellet organisert av blant andre Natur og Ungdom (NU), kom et oppslag i Hamar Arbeiderblad om hvordan NU argumenterte for den. Jeg ønsket da å vise at de hadde et dårlig grunnlag for aksjonen. Foto: BT-arkiv

Debattinnlegg

  • Svend Otto Remøe
    Hamar
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

BT har den senere tid hatt flere oppslag om hvordan gruveaksjonærer angivelig drar i gang en usunn debatt om forskning knyttet til mineralindustrien og Engebøprosjektet spesielt.

Svend_Otto_Remøe.jpg Foto: Svend Otto Remøe

På lederplass 22. mars påpekes det at undertegnede er «et spesielt tilfelle» siden jeg er ansatt i Norges forskningsråd og angriper både en enkeltforsker og Havforskningsinstituttet (HI).

Les også

Uriktig om Forskningsrådets rolle

Jeg må si jeg er ganske forbauset over BTs fremstilling. BT iscenesetter noe som er langt unna det som er mitt anliggende i to debattinnlegg i Hamar Arbeiderblad. En setning med en upresis formulering tas helt ut av sin sammenheng. Hva var det mine to innlegg handlet om?

Etter den ulovlige aksjonen på Engebøfjellet organisert av blant andre Natur og Ungdom (NU), kom et oppslag i Hamar Arbeiderblad om hvordan NU argumenterte for den. Jeg ønsket da å vise at de hadde et dårlig grunnlag for aksjonen.

Mitt anliggende var å debattere grensen for når sivil ulydighet kan sies å være legitim. Etter mitt første innlegg kom det et tilsvar som brukte Miljødirektoratets første standpunkt som referanse til å legitimere aksjonen, det vil si at rødlistede arter ble truet av deponiet. Jeg påpekte at dette standpunktet ble endret som følge av at direktoratet fikk ny informasjon: Disse artene var ikke truet. NU nevner ikke det med et ord. Resultatet blir at NU misbruker både Miljødirektoratet og HI til å legitimere en ulovlig aksjon.

Les også

Gruveaktørenes hetskampanje

NU bruker mange argumenter for å legitimere denne aksjonen, f.eks.:

**Avgangen er giftig avfall.** Kommentar: Det er ingen miljøgifter i den, og de kjemikaliene som skal brukes, har ingen nevneverdig negativ virkning på miljøet. Magnafloc 155 er f.eks. noe de referer til, men som HI selv skriver, har den ingen vesentlig miljøpåvirkning.

Det er bare Norge og fire andre land som tillater sjødeponi. Kommentar: Vel, London-konvensjonen omfatter en protokoll som 45 land har underskrevet, og som under bestemte forutsetninger tillater deponering av «inerte» masser (rene masser, red.anm.), for eksempel gruveavgang.

Landdeponi er bedre enn sjødeponi. Kommentar: Landdeponier er gjerne forbundet med større miljøutfordringer, og miljøvernere som tidligere tvang Titania til å slutte med sjødeponiet og starte med et landdeponi, presser frem dårlige løsninger basert på ideologi i stedet for kunnskap.

Les også

Industrien dikterer ikke forskningsresultater

Listen er lengre, men dette holder her. Poenget mitt er å vise at NU ikke har noe dokumenterbart grunnlag for å legitimere sivil ulydighet. Etter mitt syn vil aksjonister som tar i bruk dette virkemiddelet også ha bevisbyrden: De må dokumentere at de har rett. De er meget langt unna dette. Dette bryr ikke BT seg om . I stedet konstrueres det at jeg angriper HI og en bestemt forsker. Og jeg må holde meg unna «debatten»: Jeg får ikke lov til å skrive i Hamar Arbeiderblad om dette som privatperson (det er kun der jeg har deltatt i debatt). Jeg mener BTs lesere fortjener noe bedre enn dette.

BT opplyser om at Svend Otto Remøe er aksjonær i Nordic Mining.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. - Jeg blir sjikanert av gruveaksjonær

  2. - Et trist angrep

  3. Gruveaksjonær hardt ut mot aksjonister

  4. Global pris på karbon

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg