Det handler om å redusere skadene

KrF kjører på med indoktrinert retorikk bare for ikke å måtte endre politisk standpunkt.

FORSKJELL: Det er forskjell på narkotika. For legale stoffer har vi en egen tobakkspolitikk og en annen for alkohol. Slik burde det også være for narkotika, skriver Annette Svae. Arkivfoto: Eirik Brekke

  • Annette Svae
    Foreningen for human narkotikapolitikk

Annette Svae

PRIVAT

Venstre vil avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. I TV2s Underhuset den 15. mai vil Ina Roll Spinnangr (V) gå lenger: «Vi bør lovregulere flere rusmidler. Vi trenger ikke en narkotikapolitikk. Vi trenger en egen psykedelikapolitikk, en egen marihuanapolitikk, en egen MDMA [ecstasy]-politikk, osv.«Spinnangrs poeng er sentralt. Det er forskjell på narkotika. For legale stoffer har vi en egen tobakkspolitikk og en annen for alkohol. Stoffene psykedelika og MDMA er ikke særlig vanedannende. Tone Marit Dyrkolbotn (KrFU) sier likevel at målet om rusfrihet er overordnet og henviser tradisjonen tro til folk som er avhengige av tyngre stoffer.

Les også:

Les også

Gi rusmisbrukere en behandlingsgaranti

Dette retoriske grepet har vært brukt for å iverksette en egen forbudspolitikk overfor all form for rusbruk annet enn lovlig alkoholrus. Man underkjenner at de fleste ikke blir avhengige, og at avhengighet bør møtes med hjelp og ikke straff. Rusfrihet er dessuten et moralsk spørsmål, ikke et juridisk.

I kulturer der man aksepterer rus, slik vi i Norge aksepterer alkoholrus, bør vi som Spinnangr er inne på endre målsettingen fra nulltoleransens krav om rusfrihet til å redusere skadene ved rusbruk mest og best mulig. Skifte i rusbruk fra et mer skadelig stoff til et mindre skadelig vil virke positivt inn på folkehelsen.

Noen er mer utsatt for å bli avhengige enn andre. Det er økt forståelse for at avhengighet forårsakes av gener, skadelige oppvekstvilkår, fattigdom eller sykdom. Den såkalte rusen kan altså være selvmedisinering. Kravet om rusfrihet oppleves som indirekte straff når man i helsevesenet vegrer seg for å medisinere folk med såkalt kjent ruslidelse for sykdommer de måtte ha. Samtidig oppstår sykeliggjøring av folk når man politisk ikke ser forskjell på uproblematisk rusbruk og avhengighetslidelser. Det kan ikke være nødvendig å bruke penger fra verken justis— eller helsesektoren på folk som ikke har nevneverdige problemer med rusbruken sin.

Les også:

Les også

Sosialbyrådens selvskryt mangler en dose ydmykhet

I debatten kommer det frem at psykedelika kan ha medisinsk heldige virkninger på akkurat avhengighetslidelser, mens MDMA kan være nyttig for enkelte psykiske lidelser. I lys av denne kunnskapen virker det som KrF med sitt misforståtte mål om rusfrihet fra alt av illegale stoffer kjører på med indoktrinert retorikk bare for ikke å måtte endre politisk standpunkt. Med lovregulering kan vi ta i bruk virkemidler som aldersgrenser, skatter og avgifter, helseadvarsler og kvalitetskontroll. Virksomme verktøy for å begrense både mengden og skader ved rusmiddelbruk.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg