• taad4560.jpg FOTO: Scanpix

Et krisebudsjett

Regjeringen bruker rekordmye oljepenger, og de bruker dem feil.