Jeg har ikke sporet av

Påstanden om at jeg tar feil om Bybanen er ikke riktig.

bybanen_frilangt.jpg

  • Torstein Dahle
    Bystyrerepresentant (Rødt), Bergen
Publisert:

Torstein Dahle

Endre Nilsen og andre i«Bybanealliansen» hevder i BT 12.09 at jeg tar feil om Bybanen. «Når det gjelder havstigning har ikke Dahle lest utredningen grundig nok. Det er med tunnel at stormflo og havstigning utgjør et problem», skrives det. Men når man leser utredninger, må man samtidig bruke hodet. Utredningene overser to fakta i vurderingene av tunnel fra Peter Motzfeldts gate:

At dagens bybane har sitt laveste punkt i Kaigaten, 1,75 meter over kote 0. Dette er vesentlig lavere enn tunnelinnslaget i Peter Motzfeldts gate. Det er altså i Kaigaten at Bybanen eventuelt vil bli stoppet på grunn av oversvømmelse. Den utfordringen gjelder allerede for dagens bybane, og den vil ramme alle alternativer for den nye Bybanen.

Effekten av bølgehøyde ved stormflo. Utredningene bygger på at bølgene i Lille Lungegårdsvannet blir like høye som på Vågen, og det ligger til grunn for vurderingen av tunnelinnslaget i Peter Motzfeldts gate. Men storm i Lille Lungegårdsvannet er selvsagt ikke mye å bekymre seg for.

Dagalternativet får utfordringer med havnivå og stormflo to steder i tillegg til Kaigaten: På Bryggen og i Sandviken. Tunnel fra Peter Motzfeldts gate utgjør derimot ingen utfordring i tillegg til Kaigaten.

Bybanealliansen gjør det for øvrig tydelig at det de skriver om, er Sandvikstrikken, mens de satser på ekspressbuss til Åsane. Rødts engasjement gjelder først og fremst en rask, bekvem og effektiv bybane til Åsane, med videre perspektiver for bane til Åsane nord og Nordhordland.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg