Skolegudstjenesten skal ikke være juleavslutning

Det har ikke vært god nok kontroll med hvordan skolene har praktisert skolegudstjenestene.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg