Skolegudstjenesten skal ikke være juleavslutning

Det har ikke vært god nok kontroll med hvordan skolene har praktisert skolegudstjenestene.

Publisert:

LIKEVERDIG ALTERNATIV: Vi skal markere høytider, men skolene skal ha et likeverdig alternativ til gudstjeneste, skriver byråd pål Hafstad Thorsen.

Debattinnlegg

Pål Hafstad Thorsen
Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Mitt mål som skolebyråd er at alle elever, uavhengig av religiøs tilhørighet eller livssyn, skal føle seg inkludert i bergensskolen. Derfor er jeg glad for innlegget fra Christian Lomsdalen om skolegudstjenester i BT 27. oktober.

Byrådet har i sin politiske plattform presisert at det alltid skal være gode likeverdige opplegg, og at skolegudstjenesten ikke skal være avslutningen på semesteret. Ingen skal føle seg ekskludert eller påtvunget deltakelse.

Les også:

Les også

Overtro satt i system

Jeg er enig med Lomsdalen i at det ikke har vært god nok kontroll med hvordan skolene har praktisert skolegudstjenestene. Som byråd er jeg derfor positiv til å gjennomføre en slik evaluering som Lomsdalen etterlyser. Vi vil videreføre dagens praksis med skolegudstjenester og markering av høytider, men byrådet vil sørge for at regelen om likeverdige opplegg følges opp i praksis.

Det skal være like akseptert å ikke delta i skolegudstjenester, som å delta. Slik ivaretar vi religionsfriheten til alle elevene i bergensskolen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg