• SYKELIGGJØRING: Kvinnelige prestasjoner blir sykeliggjort, mens de egentlig burde blitt heiet frem, skriver Aida Matre. FOTO: NHHS/Scanpix

Flink betyr ikke sliten

Det virker som man tenker at kvinner og menn ikke tåler samme mengde press.