Vestlandet kan gjøre en forskjell

Nettopp her i Bergen utvikles ny teknologi for verdens reneste energi.

HVERDAGSVALG TELLER: Vi trenger å innse at vi alle er en del av det store bildet, at også de små hverdagsvalgene og måten vi utvikler vår forretning på, teller med, skriver Marit Warncke. Vegar Valde (arkivfoto)

Debattinnlegg

Marit Warncke
Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

I år er det ti år siden Bergen Næringsråd løftet frem «Klima - trusler og muligheter» som tema for vår årskonferanse. Noen lurte nok på hva dette hadde med næringslivet og medlemmene i Bergen Næringsråd å gjøre. Nå ti år senere er sammenhengen langt tydeligere for de aller fleste av oss.

FNs tusenårsmål ble vedtatt på organisasjonens Millennium Summit 8. september 2000. I 2015 ble de åtte tusenårsmålene erstattet av 17 bærekraftsmål. Dette er de mest ambisiøse målene verden noen gang har satt seg. Skal vi klare det, kreves samarbeid. Samarbeid lokalt, nasjonalt, men ikke minst globalt - mellom politikere, næringsliv, organisasjoner og enkeltmennesker.

Les også

– Dette forventer Bergen Næringsråd av Hordalandsbenken

I en verden preget av uro og ustabil politisk ledelse i mange land, må næringslivet i langt større grad sette seg i førersetet. Forutsigbare rammevilkår er viktig for all forretningsutvikling, investeringer og handel. Det er derfor ikke tilfeldig at store multinasjonale selskaper var de første til å protestere mot Donald Trumps signaler om å trekke seg fra internasjonale avtaler både innen handel og klima.

Bærekraftsmålene brukes av flere og flere virksomheter som et rammeverk for strategi og forretningsutvikling. De bedriftene som ser muligheter til å aktivt bidra til å løse verdens utfordringer gjennom sin virksomhet, er morgendagens vinnere.

Les også

Spår at kjøpesenterdøden kommer til Norge også

I Norge – og særlig på Vestlandet – har vi helt spesielle forutsetninger for å gjøre en forskjell. Nettopp her utvikles ny teknologi for utslippsfri maritim transport. Nettopp her produseres verdens reneste energi. Nettopp her har vi fantastiske kunnskapsklynger, som utvikler løsninger som hjelper å nå bærekraftsmålene.

Teknologi og digitalisering utvikler seg raskere enn noen kunne drømme om, energiskiftet er her allerede. Hvem ville for kort tid siden trodd at det kan skapes lønnsomhet i å produsere solenergi i Bergen? Teknologi er i seg selv nøytral. Det avgjørende er hvordan vi velger å ta den i bruk og mulighetene dette kan gi oss til å skape en bedre verden for alle.

Ledelse handler om å tenke langt nok frem og handle i tide. Aldri har verden hatt større behov for modige og kloke ledere som tar sitt samfunnsansvar på dypeste alvor, som går foran og viser vei.

Les også

Alexander vil gi nytt liv til Nygårdsgaten

Vi trenger alle å se det store bildet, veien mot en verden med mindre forskjeller, mindre nød og sult, mer rettferdighet og likestilling, renere hav, luft og energi. Men vi trenger også å dykke ned i detaljene og innse at vi alle er en del av dette bildet, at også de små hverdagsvalgene og måten vi utvikler vår forretning på, teller med. Alle kan ikke løse alt, men alle kan gjøre litt.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg