Gjeninnfør rådmannstittelen!

Vend i tide, det er ingen skam å snu. Fjern den misvisende tittelen kommunedirektør!

Publisert Publisert

GODT KJENT: I min hjemkommune, Os, hadde vi en rådmann. Alle visste hva rådmannen var, skriver Norvald Monsen. Foto: Geir Martin Strande

Debattinnlegg

  • Norvald Monsen
    Professor ved Norges Handelshøyskole, Institutt for regnskap revisjon og rettsvitenskap, og professor II ved Handelshøgskolen ved Universitetet Stavanger
  1. Leserne mener

De fleste har sikkert fått med seg at vi gjennomgår en stor reform i kommunesektoren: Både kommuner og fylkeskommuner slås sammen til større enheter.

For å nevne to eksempler: Kommunene Fjell, Sund og Øygarden ble fra nyttår en felles kommune, med navnet Øygarden kommune. Samtidig gikk kommunene Os og Fusa sammen i Bjørnafjorden kommune.

En annen reform, som foregår i det stille, er at stadig flere kommuner, ikke bare Øygarden og Bjørnafjorden, fjerner rådmannstittelen og erstatter den med tittelen kommunedirektør.

Norvald Monsen Foto: Marit Hommedal

Da Gloppen kommune skulle lyse ut stillingen som kommunedirektør, hadde kommunen en utfordring: Ingen vet hva en kommunedirektør er! Men alle vet hva en rådmann er!

Derfor valgte kommunen, med hjelp av et privat rekrutteringsbyrå, å formulere seg slik i stillingsannonsen i BT: Kommunedirektør/Rådmann.

Mitt neste eksempel er nevnte Øygarden kommune. I en omtale i BT 03. januar kan vi bl.a. lese følgende: «Sammenliknet med forslaget fra kommunedirektøren (tidligere kalt rådmann), skal kommunene øke innsparinger og inntekter med 85 millioner kroner.»

Hvorfor tror du journalisten tok med tittelen rådmann i parentes? Fordi ingen vet hva en kommunedirektør er! Men alle vet hva en rådmann er!

For mitt tredje eksempel vil jeg returnere til min hjemkommune, Os. Ja, du leste riktig. Jeg er født og oppvokst i Os kommune – og føler meg som en osing. Om jeg noen gang vil føle meg som en Bjørnafjording, får tiden vise.

Og i Os kommune, som i alle andre norske kommuner, inkludert Gloppen, Fjell, Sund og Øygarden, samt Bergen før kommunen fikk byrådsleder, hadde vi en rådmann. Alle visste hva rådmannen var!

Han var en person som ga råd til politikerne, altså en kommunerådgiver. Sist høst utga Os og Fusaposten, som heldigvis ikke har endret navn til Bjørnafjordposten, et spesialnummer med tittelen «På veg mot Bjørnafjorden kommune.»

Her ser vi at vår nye kommune får en direktør: Kommunedirektør! Tenk litt på denne tittelen, kjære leser og innbygger: Hva assosierer du med en direktørtittel? Sannsynligvis øverste leder i en privat bedrift. Og det er nettopp her direktørtittelen kommer fra.

Les også

Jens Kihl: «Når cowboyane i Os og indianarane i Fusa plutseleg skal vere på same lag»

En årsak til at stadig flere kommuner erstatter rådmannstittelen med tittelen kommunedirektør, er frykten for at kvinner ikke vil søke på stillingen som rådmann. For hvordan kan en kvinne være rådmann? Men her er det en stor misforståelse: Mann i denne sammenheng betyr menneske.

Så tittelen rådmann er faktisk kjønnsnøytral! Og den indikerer at dette mennesket, enten mann eller kvinne, skal gi råd til politikerne – og ikke bestemme, slik en direktør gjør i en privat bedrift. Et alternativ til rådmannstittelen er derfor ikke tittelen kommunedirektør, men derimot tittelen kommunerådgiver!

Det kan lett oppstå forvirring hvis vi erstatter rådmannstittelen med tittelen kommunedirektør. Og en slik forvirring oppstår allerede i nevnte bilag til Os og Fusaposten.

For i billedteksten til et intervju med Christian Fredrik Fotland, som var rådmann i Os kommune, kan vi lese følgende (s. 47): «Frå nyttår vert det forhåpentlegvis litt kortare arbeidsdagar for rådmannen.»

Selvfølgelig blir det korte dager for rådmannen i Bjørnafjorden kommune. For det blir ingen rådmann i kommunen! Men derimot en kommunedirektør!

Min oppfordring til de som bestemmer i kommunene Gloppen, Øygarden og Bjørnafjorden (altså politikerne og ikke kommunedirektøren), er følgende: Følg fjellvettregelen og «vend i tide, det er ingen skam å snu.»

Fjern den misvisende tittelen kommunedirektør! Gjeninnfør rådmannstittelen!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg