• PRESIDENTVALGET: Europa er bedre tjent med Trump. Hillary’s liberale korsfarerkriger og allianser med islamistiske regimer, har bidratt til islamisme, terrorisme og masseinnvandring til Europa, skriver Øyvind Hvenekilde Seim. FOTO: Scanpix

Heller Trump enn Hillary

USA behøver ny kurs, men den kommer ikke med Hillary Clinton.