Derfor bør barnehager tjene penger

En del barnehager leverer ikke bare et godt tilbud, men også gode økonomiske overskudd. Det skal de være stolte av.

Publisert Publisert

KVALITET: Om man virkelig mener at offentlige penger ikke skal kunne tas ut i privat profitt, må det offentlige selv produsere og lever alt selv, alltid, skriver Arild M. Olsen. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Arild M. Olsen
    Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
  1. Leserne mener

Sunn drift og et rimelig overskudd er nødvendig for at private barnehager skal kunne ta vare på barnehagene og fortsette utviklingen av tilbudet. Derfor bør private barnehager tjene penger, samtidig som de leverer et godt tilbud til barn og foreldre og er en god arbeidsplass.

En del barnehager leverer ikke bare et godt tilbud, men også gode økonomiske overskudd. Det skal de være stolte av. Men en bransje med om lag 80 prosent offentlig finansiering er ikke en bransje for superprofitt.

Aktører som jakter raske økonomiske gevinster, og som kan være villige til å gå på akkord med kvaliteten for barna og vilkårene for de ansatte for å oppnå dette, har ikke noe i denne sektoren å gjøre.

Flere kommuner – med Oslo og Bergen i spissen – gjennomfører nå økonomisk tilsyn for å kontrollere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Ifølge barnehageloven kan barnehagene ha et rimelig årsresultat dersom visse vilkår er oppfylt.

Les også

Vi har alltid prioritert barna

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) organiserer 1.950 barnehager landet rundt. Vår holdning til økonomiske tilsyn fra kommunene er klar:

  • Det er bra at eventuelle regelbrudd avdekkes og ryddes opp i. Men det er ingen grunn til å tro at private barnehager i stort omfang bruker midlene i strid med regelverket, tvert imot.
  • Dersom en kommune mistenker at noe er galt, bør de gå inn og kontrollere barnehagen mistankene gjelder. Noen storstilt gjennomgang av alle barnehager er det ikke grunnlag for, og vil være sløsing med fellesskapets ressurser.
  • De økonomiske tilsynene må gjennomføres på en måte som også ivaretar rettssikkerheten til den enkelte barnehage og ikke unødig svekker omdømmet til hele bransjen.

Debatten om skattepenger og profitt er større enn barnehagesektoren. På en lang rekke områder tjener private aktører penger på å levere produkter og tjenester til det offentlige.

Om man virkelig mener at offentlige penger ikke skal kunne tas ut i privat profitt, må det offentlige selv produsere og lever alt selv, alltid. I barnehagesektoren vil i alle fall ikke det gi et bedre tilbud til barn og foreldre, som må være det viktigste hensynet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg