• FULLVERDIG: -Jeg mener i hvert fall man kan ha et fullverdig liv uten lønnet arbeid, skriver Johanne Magnus til arbeidsminister Anniken Huitfeldt. FOTO: Marie Havnen

Gleder meg til å komme i jobb

DEBATT: I gjennomsnitt var 65 682 personer registrert arbeidsledige i 2012. Lever ikke disse fullverdige liv, Huitfeldt?