Ser ikke verdien i naturmangfold

Regjeringen bør være mer interessert i unike fiskebestander enn å gi dem kun midlertidighet.

Publisert: Publisert:

HÅRREISENDE: Tanken på å destruere materiale som kan være et siste håp for flere av disse fiskestammene er hårreisende, skriver Reidar Staalesen. Foto: Tore Wiers

Debattinnlegg

Reidar Staalesen
Leder i Bergenhus Arbeiderparti

Regjeringen ønsket å destruere innsamlet genmateriale. Det kunne ha betydd kroken på døren for de genuine fiskestammene i Hardanger. De har etter massiv kritikk endret dette til en «midlertidig» oppbevaring i en toårsperiode. Men hva skjer etter disse to årene? Er det fremdeles en destruksjon som da står på agendaen?

Les også

Risikerer å måtte destruere alt genmateriale fra Hardangerfjorden

Bare tanken på å destruere materiale som kan være et siste håp for flere av disse fiskestammene er hårreisende. I tillegg er det et slag i ansiktet for alle som har lagt ned utallige dugnadstimer for å kunne gjennomføre innsamlingen. Det er frivillighet og dugnad som er gjennomgangstråden i disse vassdragene.

De fleste vassdragene er stengt for fiske på grunn av sårbare bestander. Hardanger har flere menneskeskapte faktorer som har hatt bestandsregulerende effekt på sjøauren og de ville laksebestandene. Oppdrett og kraftregulering er utfordringer som har negativ effekt på disse bestandene. Da er det ekstra viktig at vi kan bevare det genuine genmateriale fra disse vassdragene.

Les også

Sjokkert over at genmateriale i Hardanger skal ødelegges

Stoltenberg II-regjeringen så verdien av dette arbeidet, og fikk Genbanken inn på statsbudsjettet. Flere av opposisjonspartiene til regjeringen har hatt genbanken med seg videre i sine alternative statsbudsjett. Arbeiderpartiet, SV og Venstre fant alle plass til disse midlene, selv om Venstre senere gikk bort fra dette.

En genbank trenger langsiktighet. Den kan ikke risikere å måtte destruere genmateriale fra år til år. At man nå får en utsettelse på to år er bedre enn utgangspunktet, men ikke det villaks og sjøaure fortjener. Staten bør være mer interessert i unike fiskebestander enn å gi dem kun midlertidighet. Hvorfor klarer ikke Høyre og Frp å gi villfisken dette? Ser man ikke verdien i naturmangfoldet?

Vi har enda håp om at Genbanken skal reddes i revidert statsbudsjett. Hvis ikke vil vi huske at Høyre og Frp ikke så verdien til de ville fiskestammene i Hardangervassdragene.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg