Et hjertesukk fra psykisk helsevern

Publisert:

ENSPORET: Innsenderen reagerer på fremstillingen av psykisk helsevern i dette innlegget. Foto: Faksimile, BT 15. sep. 2018

Debattinnlegg

Rune Sømme
Psykologspesialist, Solli DPS

I BT 15. september har psykiater Ole Idar Kvelvane et innlegg som er svært kritisk til virksomheten ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) og da i særlig grad poliklinikkene. Basert på et tre måneders vikariat som fastlege konkluderer han med at dette er en sektor i helsevesenet som ikke fungerer.

Mer skal det visst ikke til for å se seg i stand til å felle en universell dom over en hel helsesektor. Han begrunner blant annet sin dom med at han har fått avslag på henvisninger til et DPS, og at pasienter må vente i månedsvis før de kommer i behandling.

Gjennom henvisning til egne og kollegers erfaringer skaper han inntrykk av at DPS-ene i stor grad avslår henvisninger, og at de som henvises stort sett må vente i månedsvis for å komme til.

Dette stemmer ikke med min erfaring. De fleste som henvises til DPS-poliklinikkene, får et tilbud der.

Videre skaper han et inntrykk av at pasienter stort sett må vente i månedsvis for å komme til behandling. Men ventetiden kan variere mellom en dag, en til to uker og to til tre måneder. Pasient og henviser skal ha et svarbrev innen 10 dager.

Ventetid er en realitet ved de fleste helsevirksomheter, offentlige som private. Som privatpraktiserende psykiater opererer også Kvelvane med ventetid, og han gir sannsynligvis også avslag på enkelte henvisninger han får. Noe annet ville vært enestående.

Kvelvane skaper videre et inntrykk av at fastlegene stort sett er misfornøyd med med DPS-ene,men undersøkelser blant fastlegene viser at de er fornøyd med klinikkenes arbeid.

Les også

Les innlegget som innsenderen reagerer på: «Et hjertesukk fra fastlegekontoret»

Det er bekymringsfullt at fastlegenes arbeidsbelastning og rapporteringskrav stjeler av tid fra pasientbehandling. Samtidig skal vel ikke en spesialisthelsetjeneste ha en funksjon som virker avlastende på annet helsepersonells arbeidssituasjon slik Kvelvane antyder. Psykisk helsesvikt er en del av lidelsespanoramaet som fastleger behandler på linje med andre former for sykdom og helsesvikt.

Kritikk både fra profesjonelle brukere, brukerorganisasjoner, pasienter og andre er nødvendig for å kunne gi bedre tjenester. Men unyansert, ensporet, generalisert kritikk av psykisk helsevern har en lang tradisjoni Norge. Det skal ikke så mye til før denne delen av helsevesenet omtales i nedsettende ordelag og fremstilles som en hengemyr som man aldri vil komme ut av.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg