Bergenspolitikerne feiler gang på gang

En halvhjertet klimaplan svikter i praksis alle oss som er unge i dag.

FOR DÅRLIG: Det er ingen grunn til at Bergen skal være dårligere enn Oslo på klimafeltet, skriver innsender. Foto: Ørjan Deisz

  • Øyunn Stokkeland Kåset
    Leder, Grønn Ungdom Hordaland
Publisert:

Denne våren så vi et sommervær som bergensere flest knapt tør å fantasere om. For mange av oss var hetebølgen et etterlengtet gode. Samtidig bærer varmerekordene bud om at verdens klima er i endring.

Vi er neppe like fornøyde når høstens tredje flom oversvømmer kjellere og skaper ras på veiene.

Byer står for 70 prosent av verdens utslipp. Bergen, som Norges nest største by, har et særskilt ansvar. Det er betimelig å spørre om flertallet av politikerne er dette ansvaret bevisst. Bergenspolitikerne lover klimatiltak og utslippskutt, men feiler gang på gang i å følge opp løftene i klimapolitikken.

Grønn strategi ble vedtatt av bystyret i 2016 og inneholder fine ord som «1,5-gradersby» og «nullutslippssoner». I budsjettet for 2018 ble kun syv millioner kroner bevilget til å utføre tiltakene i strategien.

Bystyrets forrige klimahandlingsplan fra 2010 lovte 25 millioner kroner årlig til grønne initiativer gjennom klima- og miljøfondet. I 2018 er slike grønne initiativer viktigere enn noen gang, mens fondet får skarve 1,5 millioner kroner i årets budsjett.

Øyunn Stokkeland Kåset er leder for Grønn ungdom Hordaland. Foto: Privat

Da De Grønne foreslo å flytte 50 millioner, tilsvarende en tredel av pengene kommunen hadde til overs fra 2017, til klima- og miljøfondet, var det i håp om å ta igjen noen av de tapte mulighetene i klimapolitikken. At forslaget ble nedstemt, forteller oss én ting: For flertallet av Bergens-politikerne står klimapolitikken langt, langt nede på prioriteringslisten.

Det er ikke første gangen vedtak om klimatiltak blir gjemt bort i en skuff. Bystyret har gang på gang vedtatt planer som ser pene ut på papiret, men som ikke blir fulgt opp i praksis. Planer om nullutslippssoner og bygging av sykkeltraseer lar vente på seg. Luften over Danmarksplass er fortsatt helsefarlig, og vi er ikke i rute til å nå målene om reduksjon i biltrafikken. Hvor blir klimapolitikken egentlig av etter at den er vedtatt i bystyret?

Det er overraskende at et byråd bestående av Ap, Venstre og KrF kan tillate seg klimaløfter uten innhold og uten penger til gjennomføring. Like overraskende er det at media svikter i å stille byrådet til ansvar for grønnvaskingen.

Les også

MDGs naturlege veksesmerter

Et raskt blikk til hovedstaden viser at det er mulig å gjennomføre god, klimapolitikk i byene. Oslo teller nå kutt i klimagassutslipp like nøye som de teller penger. Ved å innføre klimabudsjett som skal rapporteres hvert kvartal i hver eneste etat, bidrar byrådet i Oslo bestående til at klimahensyn gjennomsyrer alle politikkområder. Dermed klarte Oslo å redusere utslippene sine med 8 prosent mellom 2015 og 2016.

Tiltakene med størst effekt var de som reduserte biltrafikken, økte den fornybare energiforsyningen og senket utslipp fra fossil oppvarming som parafin og gass.

Det er ingen grunn til at Bergen skal være dårligere enn Oslo på klimafeltet.

En halvhjertet klimaplan som lover mye, uten å vise til konkrete tiltak for gjennomføring, svikter i praksis alle oss som er unge i dag. Det er snart lokalvalg.

Hvis Arbeiderpartiet er villig til å satse på et suksess-samarbeid som det MDG og Ap har i Oslo-byrådet, vil Bergen kunne fortsette å være verdens beste by – som kjenner sitt globale klimaansvar og handler ut ifra det.