Jeg elsker buekorps!

DEBATT: Når våren viser sine tegn og buekorpsguttene marsjerer, er jeg klar.

EKTE BERGENSER: Den bergenser som ikke kjenner at det bevrer litt i leppen når staute gutter og jenter marsjerer i byens vårlige gater, er vel egentlig ikke ekte bergenser, skriver Elin Sebjørnsen. Bildet er av Nygaards Bataljon på utmarsj i 2015.

Odd E. Nerbø (arkivfoto)
  • Elin Sebjørnsen
    Stolt mamma til Nygaardsgutt

Er det noe Bergen virkelig skal være stolt av, er det å ha klart å holde på en etter hvert så gammel tradisjon som buekorps. En tradisjon som faktisk er levende, aktiv, og som beriker byen vår på en måte vi aldri vil kunne erstatte.

Den bergenser som ikke kjenner at det bevrer litt i leppen når staute gutter og jenter marsjerer i byens vårlige gater, og som ikke føler det langt inn i hjerteroten når lørdagskorpsene slåss om å holde ut lengst opp «svingene» på fellesutmarsjen, eller når søndagskorpsene møtes til slagerduell, er vel egentlig ikke ekte bergenser, eller?

FØLGER TRADISJONEN: Elin Sebjørnsen og sønnen hennes setter pris på buekorpsbevegelsen.

Privat

Ingenting er som buekorps, og tradisjonen med at guttene bestemmer selv, har sine egne regler og sitt eget hierarki er viktig. Viktig både for selvfølelsen og utviklingen hos den enkelte. Å lære å innordne seg, ta ordet, respektere flertallet, men samtidig delta og ha medbestemmelsesrett, er en essensiell faktor også for utviklingen av hele mennesket, og i neste omgang for demokratiet.

Vi andre har mye å lære av buekorpsene når det gjelder integrering og inkludering.

Ingenting er som buekorps fordi dette er noe vi har her i Bergen, og det kunne sikkert ikke fungert andre steder. Buekorpsene er en så stor del av vår felles kulturarv.

Så – du har vel pusset skoene og er klar med laibiken denne helgen? Vi gleder oss til å se byens buekorpsgutter og -jenter marsjere, tromme og lage lyd og leven.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg