Rotete sykkelskilt

Publisert: Publisert:

UKJENTE RUTER: Disse skiltene med rutenumre er overflødige, mener innsenderen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Erik Abrahamsen
Beboer ved bydelsrute nr 45 og bystyrekandidat for Høyre

Flere av oss ble noe overrasket da Statens vegvesen (SVV) i 2015 startet et massivt skiltprosjekt som skulle dekke sykkelveier i Bergen.

Prosjektet har så langt produsert 750 skilt med cirka 3000 skiltplater til en totalkostnad på 6,25 millioner kroner. En investering som også medfører vedlikeholdskostnader.

Dette burde i og for seg være gode nyheter for byens syklende befolkning. Prosjektet har imidlertid en åpenbar svakhet: Det beskriver et nummerert rutenett som bare SVV kjenner.

«Vi ser i ettertid at vi kunne hatt tettere kontakt med kommunen og fylkeskommunen», forklarer SVV i en nettartikkel om prosjektet. Nå, fire år seinere, arbeider Bymiljøetaten i Bergen kommune med å lage et kart over nummererte sykkelruter, slik at skiltingen blir forståelig for bergenserne.

Dette bidraget til en stadig økende skiltjungel synes overflødig. De fleste av oss finner veien når vi er ute med sykkelen uten å måtte bli minnet på hvilket rutenummer du er på for hver 100. meter.

Mon tro om disse midlene kunne ha vært anvendt på en annen måte til minst like stor nytte for syklistene.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg