Nordhaug snur utviklingen på hodet

IKKE KIRKENS FORTJENESTE: Mye i samfunnet er forandret til det bedre, men skyldes dette kirken? Her snur biskop Nordhaug utviklingen på hodet, skriv innsendaren. Øystein Torheim

Odd E. Rambøl
siviløkonom/sosiolog

Biskop Halvor Nordhaug forsvarer kirken mot påstander framsatt av Einar Svendsen i BT 28.1. Nordhaug avslutter med en oppfordring om å reflektere over rollen som den kristne troen gjennom århundrene har spilt i utviklingen av synet på nettopp menneskeverdet og menneskerettigheten, og her er det grunn til å protestere.

Riktignok nevner Nordhaug at kampen for et mer humant samfunn ikke alltid har hatt støtte i kirkens egne institusjoner, men han mener åpenbart at kirken/kristendommen har spilt en positiv rolle.

Les også

Les også biskop Nordhaugs innlegg: «Urimelig kritikk mot kristne»

Mye er forandret til det bedre, men skyldes dette kirken? Her snur nok Nordhaug utviklingen på hodet. Det var opplysningstiden som fremmet menneskeverdet og menneskerettighetene. Kirken gjorde hva den kunne for å motarbeide opplysningstiden.

Kirken bekjempet vitenskap og humanisme. Hvor den hadde makt, brente den kjettere og «hekser», den godtok tortur og grusomme henrettelser. Den bedrev sensur og skremselspropaganda for å holde allmuen nede. Den var mot allmenn stemmerett og undertrykte kvinnene.

Det er forståelig at Nordhaug skiller mellom kristen tro og kirkens praktisering av troen. Men å vurdere en sosial eller religiøs bevegelse på grunnlag av dens tro, er en avsporing, det vil være som å vurdere kommunismen utfra dens mål om det klasseløse samfunn – og ikke ut fra dens praksis.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg